Staden gör plats för stor industri i Skogby

Bild: Wilhelm Lindgren

Planläggningsnämnden har bett om åsikter om det markområde som staden skaffade i Skogby under Tom Simolas tid som stadsdirektör. Plats finns det gott om.

– Jag vågar säga att Koverhar-Skogby hör till de bästa områdena i södra Finland för industrietableringar. Här finns både järnväg och hamnar, sade Tom Simola i en intervju för VN i februari 2017.

Det var under hans tid, närmare bestämt 2016, som staden skaffade sig ett område i Skogby. Merparten av det 66 hektar stora området kom man över genom en bytesaffär med Ferraria.

För framtiden

I samband med Femstadsmötet 2016 avslöjade Simola att staden förhandlade med ett multinationellt företag om ett större område och nämnde markområdet i Skogby i sammanhanget.

Men nu, tre år senare, finns det inget specifikt företag som är intresserat av att etablera sig på det aktuella området i Skogby.

– Det handlar mest om att skapa förutsättningar, säger nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

Har man diskuterat vilken typ av industri som kunde lämpa sig på platsen?

– Området är stort. Det har enorm potential också för sådan verksamhet som är utrymmeskrävande, säger Orre.

Huruvida något konkret görs på området inom den närmaste framtiden beror enligt Orre på om och vem som visar intresse för att etablera sig där.

– Förberedande arbeten görs om det bedöms vara lämpligt.

Nya vägar

Planeringsområdet som tekniska nämnden i Raseborg behandlade i tisdags ligger i Skogby och Harparskog cirka 11 kilometer sydväst om Ekenäs.

Området gränsar i söder till riksväg 25 och i norr till Hangövägens tidigare sträckning.

Det obebyggda planeringsområdet som ligger i det nålsöga som bildas av Korsuvägen (nytt namn på gamla Hangövägen) och riksvägen, har en areal på cirka 66 hektar. En ny väg, Löpgravsvägen, planeras omringa det ena industriområdet.

Stora ytor

Kvartersområdena för industri- och lagerbyggnader utgör cirka 46 hektar. Målsättningen är att bilda industriområden som, sett till trafiken, ligger väl till invid riksväg 25. Den totala byggrätten på området är drygt 180 000 kvadratmeter. För jämförelsens skull kan man nämna att en normalstor stormarknad har en yta på cirka 15 000 kvadratmeter.

I nämndens utlåtande konstateras att en trafikutredning har gjorts angående planeringsområdet. Enligt den finns det behov av en ny anslutning till riksväg 25 från Hangöhållet då markanvändningen utvecklas.

Utlåtandet tog också fasta på bland annat dagvattenarrangemang och skyddandet av grundvattenområden.