Staden, försvaret och Trafikverket borde också höras i rätten

Trafikverket bör ställas till ansvar för att tågets högsta tillåtna hastighet var 120 kilometer i timmen.

Varför vill vicehäradshövding Eero Karttunen i Helsingfors att riksåklagaren skall väcka åtal mot föraren i olycksbilen i den tragiska plankorsningsolyckan i Skogby 2017? Ingen har överklagat Västra Nylands tingsrätts beslut!

Om det här nu skall behandlas en gång till bör förutom beväringen även alla andra, mer eller mindre inblandade, höras i rätten, det vill säga Trafikverket, Raseborgs kommun och Försvarsmakten.

På järnvägen vid spårarbeten, och vid jobb nära spåret, finns det alltid i arbetslaget en säkerhetsman. Hans enda uppgift är att se till att ingen är på spåret när tåget kommer. Efter olyckan i Raseborg föreslog jag åt kommendören i Dragsvik att Försvarsmakten skulle överväga att införa en liknande rutin. Att den beväring som sitter i första bilen bredvid chauffören skulle kallas "säkerhetsman". Vid plankorsningarna stiger han ur bilen, går ut på spåret och ger tillåtelse åt bilarna att köra över plankorsningen om inget tåg kommer.

Trafikverket bör ställas till ansvar för att tågets högsta tillåtna hastighet var 120 kilometer i timmen. Sikten vid plankorsningen var så dålig att enligt gällande normer borde högsta tillåtna hastigheten ha varit 80 kilometer i timmen. Hade någon olycka alls hänt om tågets hastighet på banavsnittet hade varit omkring 70 kilometer i timmen?

Lagen (358/1962) säger att i kommunen finns en vägnämnd som sköter väghållning som omfattar byggande av vägar, flyttning av väg, breddning av väg och annan förbättring. De uppgifter som lagen avser sköts av kommunens vägnämnd, inte av kommunstyrelsen.

Plankorsningen i Skogby var en mycket farlig, en 45 graders diagonal plankorsning. Nära boende väntade en olycka. Vägen saknade viktiga trafikmärken. Invid spåret borde det ha varit ett stoppmärke med tilläggsskylt "Mycket farlig plankorsning", såsom det är brukligt i vissa andra kommuner.

Det skulle ha varit en liten kostnad att ändra vägen 20 meter före spåret så att fordonen hade haft möjlighet att komma i 90 graders vinkel till spåret varvid obehindrad sikt hade möjliggjorts längs spåret i båda riktningarna.

Kan kommunen ta ansvar för det att ingenting blev gjort?

Kommer riksåklagaren att väcka åtal mot Trafikverket, Raseborgs kommun och Försvarsmakten?

Runar Romar pensionerad VR-stationschef, Jakobstad