Staden ersätter skador i Hangö

I Hangö har tekniska nämnden beslutat att man ersätter två skadestånd som riktats till staden. Det första kravet kommer från ägaren till en båt i Hangöby hamn. Segelbåtens boj hade under hård vind förflyttat sig så att båten slog mot bryggan. Nämnden godkänner ägarens anhållan om en ersättning på drygt 2000 euro. Samtidigt ser staden över att bojarna och kättingarna håller för hårt väder så att skadan inte upprepas.

Det andra fallet inträffade i vintras, då en person cyklade omkull och skadade sig på en osandad gatustump på väg till arbetet. Staden godkänner skadeanhållan på cirka 1300 euro.