Staden erbjuder krishjälp

Bild: Ksf Media - Arkiv

På grund av tisdagens tragedi i Ekenäs har Raseborgs stad beslutat att ordna extra krishjälp för personer som vill få stöd.

Från och med onsdag 21 juni klockan 16 står ungdomsgården i Ekenäs öppen för alla som vill prata eller känner sig i behov av sällskap.

– Efter en tragisk händelse är det oerhört viktigt att få prata ut om man så vill. På ungdomsgården finns utbildad personal som lyssnar och stöder dem som är i behov av det, säger Raseborgs stads social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Pajunen poängterar ändå att inget prattvång råder. Ungdomsgården är öppen även för dem som bara inte vill sitta ensamma.

Hjälpen på ungdomsgården ordnas av Raseborgs stad och riktar sig till alla åldrar.

Vill man inte ta sig till ungdomsgården är det även möjligt att ringa följande nummer: 040-7182479, 040-7182879, 040-7183062 och få prata med utbildad personal.

Även Facebook-sidan "KrishjälpRaseborgKriisiapuRaasepori" finns till som en stöttepelare.

Mer läsning