Staden bygger inte hamn i Gammelboda

Om staden skulle bygga båthamnen i Gammelboda med plats för 100 båtar krävs investeringar på mellan 1,2 och 1,4 miljoner euro. Bild: Skiss: JS-konsult

Tekniska nämnden i Raseborg har enhälligt beslutat att det inte är stadens sak att utveckla och bygga en ny småbåtshamn i Gammelboda.

Raseborgs stad har låtit göra en verksamhetsplan för Gammelboda småbåtshamn. Planen var uppe i nämnden i tisdags för en remissdiskussion och nämnden kom enhälligt fram till att staden inte ska bygga en ny båthamn i Gammelboda.

Hamnen skulle ha plats för 100 båtar samt parkeringsutrymme för 70 bilar. Planen rymmer också båtramp och tvättplats för båtar. Med bryggor, betong- och bottenkonstruktioner, muddringar samt övrigt arbete skulle investeringskostnaderna uppgå till 1,2 till 1,4 miljoner euro.

– Det var en hiskelig tur att vi lät göra en ordentlig utredning innan vi gjorde något mer, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Projekt av den här typen hör nämligen inte till stadens kärnverksamhet.

Det goda är att det nu finns en färdig plan för området ifall någon vill bygga hamnen, konstaterar Orre.

Gratis var planen dock inte. Drygt 23 000 euro kostade den staden att låta göra. Det är konsultföretaget Be Done som gjort planen, bland annat med Janina Skults konsultbyrå.

Mer läsning