Staden vill ha anbud på skötseln av gästhamnen

Ekenäs gästhamn finns i Norra hamnen och har de senaste fyra åren drivits av Ekenäs Gästhamn Ab.Bild:

Det nuvarande skötselavtalet för Ekenäs gästhamn går ut efter denna säsong. Ett nytt avtal för säsongerna 2018–2022 ska nu förhandlas fram.