Hangö avvisar besvär om valbarhet

Överklagan. Alla i Hangö är inte nöjda med centralvalnämndens beslut. Bild: Arkiv

Centralvalnämnden i Hangö har den 8.5 lämnat in ett utlåtande om två kandidaters valbarhet i kommunalvalet 9.4 till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förutom att Juha Kaunismaa (KD) överklagat stadens beslut att Outi McDonald inte fick kandidera, har Peter Baarman (SDP) överklagat Hangö hamns tekniska chef Björn Peltonens valbarhet. Staden håller fast vid sitt beslut för respektive kandidat.

HT berättade förra veckan om kristdemokraten Juha Kaunismaa, som överklagat Hangö centralvalnämnds beslut att inte låta hans partikollega Outi McDonald ställa upp i kommunalvalet. Utöver det har staden fått en överklagan till. Efter att centralvalnämnden 12 april fastställde kandidatlistan och därmed godkände Hangö hamns tekniska chef Björn Peltonens valbarhet, har socialdemokraten Peter Baarman överklagat beslutet.

Ledande ställning eller ej

Enligt Baarman innehar Peltonen på grund av sitt jobb i hamnbolaget - som till 100 procent ägs av Hangö stad - en maktställning i staden. Baarman lyfter också fram att Peltonens fru Sanna Varjus är chef för vatten- och avloppsverket och därmed även hon i en ledande ställning inom staden. I sitt utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol svarar staden att man noggrant utrett Peltonens valbarhet. Bland annat tar man fasta på att Peltonen inte direkt jobbar för staden efter att hamnen bolagiserats. Innan man fattade beslut om Peltonens valbarhet diskuterade man också saken med hamnbolagets vd Anders Ahlvik, samt konsulterade Kommunförbundets jurist Riitta Myllymäki.

Staden hänvisar också till vetenskaplig litteratur. Enligt den är kriterierna för en icke valbar person följande: personen leder en organisation, leder förvaltningen inom en organisation eller har det ekonomiska ansvaret för en organisation. Peltonen gör inget av det. Hans makas ställning påverkar inte hans valbarhet.

I stadens tjänst tillsvidare

I fråga om hälsocentralens tidigare ledande läkare Outi McDonald, påvisar staden däremot att hon fortfarande hade en ledande tjänst inom staden. Besvärsprocessen kring hennes tjänsteförhållande hade vid tidpunkten för kommunalvalet ännu inte vunnit laga kraft, men staden säger att det inte spelar någon roll att personer för tillfället inte jobbar på staden på grund av tjänsteledighet, sjukledighet eller av annan orsak. I fallet McDonald stöder man sig på ett tidigare prejudikat (HFD 29.8.1997 T 2045), där en uppsagd kommundirektör inte ansågs valbar emedan rättsprocessen kring uppsägningen var öppen.

Klara fakta

Stadens jurist Lasse Tallqvist, som också fungerat som centralvalnämndens sekreterare, säger att man i båda fallen noggrant utrett kandidaternas valbarhet.

- Till exempel i fallet McDonald har vi använt oss av ett rättsfall som är nästan analogt med detta. Vi har också använt oss av litteratur och konsulterat sakkunniga. Därtill hade vi inbegärt kommunförbundets juridiska avdelningens utlåtande före nämnden fattade sitt beslut den 9.3. att avlägsna Outi McDonald från kandidatlistan. Kommunförbundet ansåg i sitt utlåtande att McDonald var inte valbar.

Enligt Tallqvist är vallagstiftningen rätt tydlig, och inte att förvandla med känslor som färgat den offentliga debatten.

– I sådana här fall blir det lätt så att man blandar ihop fakta och fiktion.

Mer läsning