Staden avbröt målningsarbete på föreningsgården i Österby

Ägaren till Österby föreningshus hade börjat måla byggnaden utan giltigt tillstånd. Stadens byggnadsinspektion avbröt målningsarbetet Bild: Lina Enlund

Målningsarbetena på föreningshuset på Österbyvägen 52 B i Österby i Ekenäs har avbrutits av Raseborgs stads byggnadsinspektion.

En av stadens byggnadsinspektörer besökte föreningsgården i Österby den 10 september och konstaterade att målning av föreningshusets fasader påbörjats trots att giltigt åtgärdstillstånd saknas. Anhållan om åtgärdstillstånd, som krävs för att få göra den fasadändring målandet i det här fallet innebär, inlämnades i augusti men har inte kunnat godkännas. Byggnadsinspektionen kräver nämligen vissa kompletteringar.

Den 16 september avbröt byggnadsinspektören därför målningsarbetet. Fastighetsägaren har därefter beretts möjlighet att förklara varför målandet påbörjats utan tillstånd.

Fastighetsägarens förklaring inkom den 7 oktober. Han hänvisar till att stadens byggnadsinspektion i februari uppmanade honom att måla byggnaden. Färg hade därefter valts i samarbete med museimyndigheter och stadens byggnadsinspektion. Han kräver att staden omedelbart häver målningsförbudet.

Miljö- och byggnadsnämnden som möttes i onsdags beslöt dock att förbudet kvarstår tills ett åtgärdstillstånd utfärdats.

Nämnden kommer inte be polisen utföra någon förundersökning. Nämnden anser att brottet är så pass ringa att polisanmälan inte behövs.

Seg försäljningsprocess

Österby föreningsgård har funnits på sin nuvarande plats sedan 1920-talet och fungerade till en början som skyddskårshus. I mitten av 1940-talet fick Ekenäs landskommun överta byggnaden. I gåvobrevet stipulerades att byggnaden skulle användas för kommunens bästa, helst som skola.

2010 satte staden föreningsgården till försäljning. Då begärdes 308 000 euro för gården. 2012 beslöt staden sälja byggnaden, men för 125 000 euro. Bakom budet stod Kari Wallenius. En drygt 3 000 kvadratmeter stor tomt skulle först arrenderas, för att senare kunna lösas in för 50 000 euro.

En för ändamålet grundad förening, Österby föreningshus, lämnade för sin del ett symboliskt anbud på fastigheten. Föreningens bud godtogs inte.

Försäljningen blev en lång och seg process, som bland annat gick via Helsingfors förvaltningsdomstol. Domstolen avslog 2013 besvär som lämnats in mot stadens försäljningsbeslut och två år senare, 2015, fullbordades försäljningen av fastigheten till Kari Wallenius.