"Stå inte här i en böghög" – Sexistiskt och homofobt språkbruk vid Nylands brigad

Nylands brigad har nolltolerans mot mobbning och rasistiskt och sexistiskt språkbruk, men beväringar som VN talar med vittnar om en annan verklighet. Bild: Ksf arkiv

Rasism, sexism och homofobi är inget ovanligt i det militära språkbruket – inte heller bland de stamanställda, vittnar Henrik, som nyligen gjorde sin militärtjänstgöring.

"Stå inte här i en böghög", "Jävla pussies", "Då blir ni som brudarna när de har mens, huvudet slutar fungera", "Jag orkar inte med det här satans tattarlägret nåmer". Det är bara några av de kommenta...