Språk och bra mat ska ge nystart

Kämpar på. Pertti Tuunanen är långtidsarbetslös och deltar gärna i de kurser som erbjuds i Raseborg. Bild: Lina Enlund

"Start" står för en ny början. I Startgruppen ska långtidsarbetslösa vuxna få färdigheter och självkänsla som är nyttiga på vägen tillbaka till arbetslivet.

Den så kallade Startkursen för långtidsarbetslösa vuxna, det vill säga personer som fyllt 29 år och äldre, körde i gång redan 2014 med träffar en gång i veckan.

Innehållet har varierat under åren. Sysselsättning har varit ett genomgående tema, men man har också jobbat med att stärka självkänslan, speciellt för klienterna i social rehabilitering. Motion har också varit en del av inlärningen. Genom ett samarbete med medborgarinstitutet har språk- och it-undervisning kommit med. Nytt för gruppen 2017 är engelska och huslig ekonomi där fokus är på lättlagad, hälsosam och förmånlig mat.

Förutom temasatsningar på till exempel hälsa och välbefinnande har man besökt olika arbetsplatser.

Tack vare ett samarbete med Novago kan man ta hygienpass och arbetssäkerhetskort i Startgruppens regi. För verksamheten har man också fått stöd från den julinska stiftelsen.

Den aktuella gruppen träffas tre gånger i veckan – man väljer själv i vilken av gruppens verksamhet man vill delta.

– Intresset för engelska har varit stort. Vi har en väldigt inspirerande lärare i Gerd Forss, säger Lilli Snellman, som jobbat vid stadens vuxenenhet för sysselsättningstjänster.

Bra med blandning

I gruppen ingår 18 personer, på träffarna brukar ett tiotal delta åt gången. De flesta i gruppen är nya i vuxenenhetens verksamhet, några är från verkstäderna.

– Det är bra att också personer från verkstäderna är med. Verkstäderna ersätter ofta den arbetsgemenskap som varit en stor del av människans identitet. Och man blir lätt hemmastadd i verkstadens miljö. Genom att delta i Startgruppen utmanas dessa personer till engagemang av de övriga som har varit arbetslösa en kortare tid och har en helt annan motivation och vilja att ta sig vidare.

– Deltagarna har kommit med egna önskemål om fortsättningen redan efter de två första veckorna. Det ska bli intressant att se hur det går för dem, säger Benjamin Ekström som är enhetschef för ungdomsenheten.

Kursen varar i tre månader och tanken är att två kurser ska ordnas per år. En motsvarande kurs för unga är under planering.

I Raseborg fanns i december 515 långtidsarbetslösa (personer som varit arbetslösa i över 12 månader utan avbrott). Av dem är 185 personer med i Raseborgs stads sysselsättningsavdelnings verksamhet. Övriga sysselsätts internt i staden eller via köpta tjänster hos till exempel Emmaus, Kaippari och Ratatupa. Startkursen sparar staden cirka 100 000 euro i straffavgifter till Folkpensionsanstalten, det vill säga kommunens andel av arbetsmarknadsstödet. Hälften av stödet faller numera på kommunerna efter 300 dagar. De arbetslösa har alla en individuell aktiveringsplan och till exempel Startgruppen kan vara en del av den.

Det sociala viktigt

Pertti Tuunanen är en av deltagarna. Han har varit i den rehabiliterande verksamheten i Toli-husets verkstad i ett och ett halvt år.

– Människan behöver andra människor runt sig. Annars dör man bort.

Senast han hade en anställning var 2008. Sedan dess har han bland annat arbetat på Emmaus som en del av den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Tuunanen är elektriker i grunden men ser inte sin framtid i den branschen.

– Jag trivs bäst med att snickra såsom jag har gjort i verkstaden. När man snickrar lever man i nuet, något man lätt glömmer i dagens samhälle.

Tuunanen är ändå skeptisk till att han någonsin kommer att ha ett riktigt jobb igen.

– Fast regeringen vill att vi ska jobba länge så känner jag att jag som 56-åring är ganska gammal för arbetslivet.

Bland kommunerna som hör till NTM-centralen i Nyland fanns i slutet av december 94 910 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 689 (3,7 procent) färre än året innan.

De arbetslösa arbetssökandes andel av arbetskraften var 11,3 procent.

Det fanns 38 224 långtidsarbetslösa på området. Det är 1 049 (2,8 procent) färre än året innan.

I slutet av december fanns det på området sammanlagt 9 645 arbetslösa arbetssökande under 25 år. Det är 970 (9,1 procent) färre än året innan.

I Västnyland var andelen arbetslösa lägst i Sjundeå med 6,4 procent följt av Ingå (8,3 procent), Kyrkslätt (10,3 procent), Raseborg (11,5 procent), Lojo (12,3 procent) och Hangö (13,1 procent).

Mer läsning