Språk kan bokföras utan systemkrasch

Det måste gå att modernisera språkregistreringen i Finland utan att minoritetsspråken får det sämre. Att rucka på systemet väldigt mycket kan få negativa följder.

Justitieministeriets färska utredning om språkregistreringen skickas dessa dagar ut på remissbehandling bland myndigheter och andra berörda.Utredningen som handlar om möjligheterna för var och en att...