Sparring ger Soya mer vind i seglen - vill femfaldiga sin omsättning

Kvalitetskontroll. Jouko Riihimäki kontrollerar kvaliteten på Jalotofun innan den åker vidare till nästa steg i produktionskedjan. Bild: Lina Enlund

Företaget Soya är vinnare i den västnyländska tillväxttävlingen. Nu planerar man att fortsätta växa och bli mer internationella, något som kan nås bland annat med hjälp av tävlingens sparring.

Efter en gallring bland 41 sökande och en tävling med tio deltagande företag stod det klart att Oy Soya Ab/Jalofoods är vinnare i Västra Nylands Tillväxtsstig.

– Det känns jättebra. De var många bra företag som tog sig till finalen i Sjundeå, säger Jouko Riihimäki som är kommersiell chef på Soya.

Företaget producerar sojaprodukter och då främst Jalotofu i sin fabrik i Leksvall. De har i år haft en tillväxt på ungefär 30 procent och deras omsättning ligger på ungefär 2,2 miljoner euro. Det var däremot inte bara siffrorna som spelade in då valet gjordes.

– Företaget har rätt attityd och en bra affärsidé som bara behöver lite luft under vingarna. Det har även en bra ekonomisk bas, säger Frank Hoverfelt, vd för Ekenäs Energi och medlem i tävlingsjuryn.

Soya har under de senaste tio åren har haft en jämn och bra tillväxt, men under de senaste åren har det skett en kraftigare ökning. Nu ligger målet på att försöka få en omsättning på tio miljoner till år 2022.

– Vi tar det långsamt och ser hur det går, det första målet är fem miljoner, säger Riihimäki.

Öka tillväxt

För att öka tillväxten satsar företaget för tillfället på att isolera sina utrymmen. Det finns också planer på att öka personalen och om en månad levereras de nya maskinerna.

– Men för att vi ska kunna nå över femmiljonersstrecket måste vi nog investera mer. För tillfället utreder vi var det skulle lämpa sig att bygga en ny fabrik, säger Riihimäki.

Man vill helst bygga den i Raseborg eller möjligtvis i Hangö.

– Vår personal finns här och deras erfarenhet och kunskap är inget vi vill mista om vi flyttar fabriken längre bort.

Företaget har fått förfrågningar från andra städer om de vill bygga där och funderar vad Raseborgs stad gör för att stödja företag och uppmuntra dem att stanna på orten.

– Det ger ju staden skattebetalare och skulle kunna locka företag att utöka, säger Riihimäki.

Internationella satsningar

I dagsläge är ungefär 30 procent av Soyas omsättning export till Sverige. Där säljs dess produkt under företaget Kung markatta. Beslutet att inte sälja tofun under Jalotofus namn beror på att det skulle kräva mera tid och resurser att föra in ett nytt märke på marknaden.

– Kung markatta har dessutom liknande värderingar som vi, säger Riihimäki.

Nästa steg är att börja sälja även till andra nordiska länder.

Etiskt företag som gör vinst

Riihimäki upplever att många tror att etiska företag inte gör vinst utan bara får utgifter och inkomster att gå jämt ut.

– Jag tycker själv att det är möjligt för etiska företag att också göra vinst, säger han.

Det menar han att man kan göra genom att satsa på råvaror som är av bra kvalitet och är ekologiska samt rättvisemärkta.

– Vi vill ha en hållbar tillväxt, det vill säga vi vill försöka att inte utnyttja naturen för mycket. Då måste vi köpa bra råvaror och i stället sälja produkterna till ett lite högre pris, säger han.

Han anser att man inte heller kan tumma på de anställdas löner för att öka tillväxten.

– Det skulle inte kännas rätt att sänka lönerna, vår personal vet vad den gör och förtjänar sin lön, säger Riihimäki.

Han tror att småföretag lättare förstår att respektera det arbete de anställda gör. I stället satsar man på marknadsföring och att se till att kunderna har tillgång till tofun.

– Vi följer med efterfrågan och ser till att det alltid finns tillräckligt med produkter så att kunderna är nöjda, säger han.

Han känner att de har stor potential att växa.

– Finländarna äter bara cirka 100 gram soja per år, medan mängden kött landar på ungefär 75 kilogram per år per person.

Om man kan få flera finländare att byta ut köttet mot sojaprodukter kan man öka sin tillväxt ytterligare.

Populär tävling

Tävlingen Tillväxtsstigen är en del av den nationella tävlingen Kasvu open som är Finlands största sparrningstävling för företagstillväxt. Frank Hoverfelt är glad att så många som 41 västnyländska företag ansökte om att få delta.

– Om man jämför nationellt så lockade tävlingen många deltagare här. Det visar att det finns en vilja till ökad tillväxt och att företagen i regionen vill satsa.

I tävlingen deltog både start up-företag och sådana som vill växa eller är i en tillväxtfas. Då vinnaren skulle väljas var det ändå helheten som övertygade juryn.

– Det är en värdebaserad industri med goda finansiella chanser med en kunnig ledning och med globala chanser till att växa, säger Hoverfelt.

Genom tävlingen fick företagen stor synlighet, sparring och också möjlighet att bygga upp ett kontaktnät. Riihimäki tyckte det var roligt att träffa andra positiva företagare.

– Det finns en stark framtidstro bland företagarna i regionen.

Ett tillväxtprogram för företag i Västnyland.

Oy Soya Ab/Jalofoods från Ekenäs vann tävlingen. Tziip från Lojo fick ett hedersomnämnande.

Soya och Tziip avancerade till den riksomfattande finalen Kasvu Open. Där utses Finlands 80 bästa tillväxtföretag i serien start again och start up.

Finalen ordnas 26–27.10 i Jyväskylä.

I år ordnas det sammanlagt 25 tillväxtstigar inom olika branscher och områden.

Mer läsning