Sotbrand i Prästkulla

En sotbrand i ett hus på Rombyvägen i Prästkullatrakten fick räddningsverket att rycka ut strax efter klockan tio på onsdagen.

Någon egentlig eldsvåda var det inte fråga om men räddningsverket höll situationen under uppsikt.

Några materiella skador uppstod inte, inte heller personskador.