Sossarna vill ge gratis skolskjuts åt alla i lågklasserna – "Otryggt för barnen att röra sig på en mörk och dålig väg"

Gratis. 24 fullmäktigeledamöter vill utöka rätten till gratis skolskjuts. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

24 fullmäktigeledamöter undertecknade socialdemokraternas motion om gratis skolskjuts för alla elever i klasserna 1–6 som har längre än tre kilometer till skolan.

Ifall riktlinjerna för gratis skolskjuts skulle ändras enligt motionsställarnas förslag skulle det beröra 23 elever. I dagens läge får alla elever i klasserna 1–4 som har mer än tre kilometer till skolan gratis skolskjuts. I klasserna fem och sex är gränsen fem kilometer.

Femte- och sjätteklassare kan få skolskjuts även om de bor närmare, ifall det finns plats i bussen. Då kostar skjutsen familjerna 20 eller 40 euro per månad. Kommunen får in mellan 4 000 och 8 000 euro per år på den extra avgiften. Enligt motionsställarna är summan på årsbasis en stor kostnad för vissa familjer men för kommunens ekonomi har summan ingen märkbar betydelse. Familjerna kan heller inte utgå ifrån att skolskjutsen ordnas för de äldre eleverna, eftersom kommunen inte sätter in extra bussar om det är fullt.

För närvarande får alla elever i klasserna ett till sex plats i de befintliga skolskjutsarna. Det finns alltså inget behov att skaffa extra transporter, vilket kunde kosta upp till 70 000 euro per år.

Motionsställarna motiverar gratis skolskjuts med trafiksäkerhet och trygghet. Enligt dem är många vägar i Ingå farliga och dåligt underhållna, och vägbelysning saknas. "Det är inte tryggt för barnen att röra sig ensamma på en mörk och dåligt underhållen väg", skriver motionstagarna. "Genom att erbjuda kostnadsfri skolskjuts /…/ kan Ingå kommun garantera fler barn en trygg och säker skolväg utan att det skulle medföra familjen extra kostnader."

Ärendet ska beredas av bildnings- och välfärdsnämnden.

Mer läsning