Sorteringen måste uppdateras

Som sommargäst i Tenala har jag redan ganska länge förundrat mig över avfallssorteringen.

Numera är det ju kartong och plast som är de absolut största avfallsposterna, som också tar mest utrymme.

Problemet med både plast och kartong är att det är mest luft, så det skulle behövas enkla pressar som avsevärt skulle underlätta insamlandet. Mig veterligen finns det inte i Raseborg en enda plastpress, men däremot en kartongpress i Karis. Det största problemet för oss är dock att plast samlas enbart på två ställen och att det även på större samlingsställen (till exempel Hulta) fortfarande inte finns någon kartongsamling. Däremot finns där nog papperssamling som egentligen inte längre behövs. Hur skulle det vara om Rosk'n Roll skulle uppdatera sina samlingsstationer så att de bättre motsvarar den aktuella situationen?

J P Roos

Mer läsning