Sortering är allas ansvar

Bild: Charlotta Svenskberg

Om sex år borde över hälften av avfallet i Finland återvinnas. Sortering av sopor måste bli en naturlig del av vardagen.

Förra sommarens hit var plogging, det vill säga att jogga och plocka skräp. I Västnyland har vi kunna läsa om Inkeri Pekkanen som plockat skräp i flera års tid längs stränderna i Hangö. Det stora anta...