Sören Lillkung blir vd för Svenska kulturfonden

Sören Lillkung efterträder Leif Jacobsson på Svenska kulturfonden. Han utsågs i dag till verkställande direktör för fonden. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Den nya vd:n efterträder Leif Jakobsson som varit fondens direktör sedan 2012.

Styrelsen för Svenska kulturfonden har utsett Sören Lillkung till ny vd.

Musikmagister politices magister Lillkung blir den första som kan titulera sig vd för Svenska kulturfonden. Tidigare har fonden letts av en direktör.

Kulturfondens första direktör Krister Ståhlberg kom från Åbo Akademi. Han satt på posten mellan 2003 och 2010. När Ståhlberg gick i pension tillträdde Bernt Arell, som kom från Kiasma. Arell hade tidigare varit museichef för Helsingfors stads konstmuseum och grundat Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn i Sverige.

Arell hann vara direktör i två år innan han fick jobb som överintendent och chef för Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. I somras blev det klart att han inte får förlängt kontrakt, och förra veckan meddelade han att han efter årsskiftet börjar på Fotografiska museet i Stockholm.

Leif Jakobsson tog över efter Arell 2012. Han kom då från Centralkommissionen för konst, och hade tidigare varit direktör på FST och SVT. Centralkommissionen ersattes 2013 av Centret för konstfrämjande , ett expertämbetsverk under Undervisnings- och kulturministeriet som årligen delar ut ungefär 34 miljoner euro som stipendier och bidrag.

Fram till 2001 hade kulturfonden en delegationsordförande som ansikte utåt: Per Stenbäck (1996–2001), Roger Broo (1993–96) och Levi Ulfvens (1972–93). Den första delegationen tillsattes 1963, med Olav Ahlbäck som ordförande.

Kulturfonden grundades 1908 och består i dag av ungefär 490 fonder, som tillkommit genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag.

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.

Varje år tar fonden emot runt 8 000 ansökningar av privatpersoner och organisationer. I november i år tog fonden emot 3 724 ansökningar, 93 av dem kom inom tio minuter före deadline.

Kapitalet ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen på kapitalet delas ut via Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland.

Det är Svenska folkpartiet som utser de förtroendevalda, som beslutar om utdelningen. Sedan 2014 är Stefan Wallin styrelseordförande, medan Ann-Luis Bertell är delegationsordförande. De senaste åren har utdelningen legat runt 36 miljoner euro per år.

Mer läsning