Sopsortering hör inte till kommunens jobb anser Ingåbor – så svarar kommunen

Katarina Weckström är ordförande för ett av de husbolag som opponerar sig mot kommunens planer på sopsortering. Hon säger att kommunen måste kunna hitta andra alternativ än Tallvägen. Bild: Mira Strandberg

Kommunen gör jobb som hör till avfallsbolagen då den planerar en ny sopsortering vid Tallvägen. Det anser de Ingåbor som motsätter sig flyttplanerna. Kommunen har en annan syn.

Invånare vid Tallvägen i Ingå frågar sig varför kommunen har sysselsatt sig så mycket med flytten av sopsorteringen från hamnen, fastän kommunen har överfört skötseln av avfallshanteringen till avfall...