Sommartorg i Bromarv lockade nöjda besökare

Trogna besökare. Johan Fagerlund (t.v.) och Nicke Lignell (t.h.) tycker om stämningen på sommartorget. Bild: Sofia Ekebom

Sommartorget i Bromarv i anslutning till Bromarfnatten i lördags lockade en stadig ström av besökare som återkommer år efter år. Bromarvs byaråds ordförande Henrik Huldin uppskattar sommartorgets besökarantal till cirka 500.

– Bromarfnatten börjar i år med traditionellt sommartorg som så småningom börjar ta fart, det är ännu ganska glest hos försäljarna. Folk kommer vid 11-tiden. I år har Bromarfnatten inget eftermiddagsp...