Sommarjobbare tas emot med öppna armar

Stapla. Max Lundström trivs med sitt sommarjobb på Ekenäs Trävaruhus och anser at sommarjobb är ett bra sätt för unga att tjäna pengar på. Bild: Lina Enlund

Många unga väljer att jobba under sin sommarledighet och tjäna sina egna pengar. För företag är sommarjobbare ett sätt att få verksamheten att gå runt på sommaren men även att erbjuda unga en väg in i arbetslivet.

Arbetssituationen för sommarjobbare verkar bättre än på flera år och bilden av sommarjobbare överlag är positiv. På Hangö stad jobbar runt 50 ungdomar mellan 16 och 17 år några veckor i sommar.

– Vi har fått färre ansökningar än i fjol och det beror troligen på att det har varit lättare att få jobb på annat håll, säger ungdoms- och idrottschef i Hangö Tommy Gröndahl.

Bilden av sommarjobbare är positiv och många anställer gärna yngre personer några veckor under sommaren. Både på Sisu Auto i Karis och på Geberit Production i Ekenäs får 15–17 åringar bekanta sig med arbetslivet i några veckor.

– I år har vi inte anställt några sommarjobbare förutom de som bekantar sig med arbetslivet i några veckor, säger Ilse Dahlgren på Sisu Auto.

På Ekenäs Trävaruhus jobbar i år fem sommarjobbare och vd Johan Törnqvist anser att sommarjobbarna sköter sig bra och jobbar duktigt.

– I början är de flesta lite försiktiga, men då de blir lite varma i kläderna brukar de jobba bra, säger Törnqvist.

Även på Geberit Productions är erfarenheterna av sommarjobbare bra. Där jobbar i sommar en handfull sommarjobbare, något färre än tidigare men också 12 stycken som bekantar sig med arbete.

– 99 procent av våra sommarjobbare i alla år har varit väldigt duktiga och skött sig utmärkt, säger Camilla Karlsson på Geberit Productions.

Attityden viktig

Det viktigaste som sommarjobbare är att vara trevlig och ha en bra attityd men om man har utbildning inom branschen är det en fördel. Språk är också bra att kunna, speciellt om man ska jobba med kundservice.

– Allt går att lära sig, förutom ett trevligt sätt, säger Törnqvist.

Även om det viktigaste är rätt attityd är det bra att ha något kunnande inom branschen eftersom man på Ekenäs Trävaruhus måste betjäna kunder och känna till produkterna som säljs.

– Varje dag här blir en skolning för sommarjobbarna som hela tiden får lära sig nytt om produkterna, säger Törnqvist.

Att sommarjobba ger nyttig erfarenhet i karriären och i livet och många vill erbjuda unga den möjligheten. Det är en annan anledning att anställa någon som studerar inom branschen, eftersom det kan ge dem en språngbräda ut i arbetslivet.

– Då vi anställer sommarjobbare tar vi gärna sådana som eventuellt kommer att fortsätta jobba hos oss i framtiden, säger Dahlgren.

Det är tryggt och bra att anställa personer man känner sedan tidigare. Dahlgren på Sisu Auto säger att de gärna ger sommarjobb åt anställdas barn och även Törnqvist förklarar att det är ett bra alternativ.

– Det känns tryggt att veta vem personen är på förhand.

Börja i tidig ålder

Max Lundström är 17 år och jobbar på Ekenäs Trävaruhus i sommar och anser att det är bra att sommarjobba som ung.

– Jag sommarjobbade själv första gången som 13-åring och jag tycker det är viktigt att i ganska ung ålder jobba under sommaren för att komma in i arbetslivet, säger Lundström. Då man är kring 15 år tycker jag att det är bra att börja sommarjobba.

Han har tidigare jobbat i Kasnäs gästhamn och tycker det är bra att få ta ansvar även som sommarjobbare, efter att i början ha fått mera handledning. Han har aldrig haft problem att få sommarjobb.

– Min mamma ordnade jobbet i gästhamnen, där jag jobbade tre somrar, och Johan på Trävaruhuset kände jag sedan tidigare, säger Lundström.

På många arbetsplatser anses arbetsuppgifterna ändå vara för stora ansvar för unga personer. Till exempel Törnqvist på Ekenäs Trävaruhus medger att han hellre anställer lite äldre tonåringar till sommaren.

– Det kan bli ganska stora kassor på en sådan här arbetsplats, och om någonting inte stämmer i slutet på arbetsdagen kan det bli jobbigt för en yngre person att hamna i en sådan situation, säger Törnqvist.