Solgården flyttade till Kanaltorget

Det steinerpedagogiska daghemmet Solgården Aurinkotarha har flyttat in i affärs- och bostadshuset vid Centralgatan 31 i Karis. Karis antikvariat som fanns här tidigare finns nu vid Köpmansgatan 12 i Karis. Bild: Google maps

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg antecknade en rad bygglov och åtgärdstillstånd för kännedom på sitt möte i onsdags. Det handlar om beslut som stadens tillståndsarkitekt, byggnadsinspektörer och tillståndsberedare fattat under augusti månad.

I Karis har tillstånd beviljats för att temporärt använda en affärs- och bostadsfastighet vid Centralgatan 31 som daghem. Det är det steinerpedagogiska daghemmet Solgården Aurinkotarha som fått tillstånd att verka i byggnaden vid Kanaltorget där Karis antikvariat senast verkade. På daghemmet bekräftar man att man redan flyttat in. Antikvariatet finns sedan en tid tillbaka på Köpmansgatan 12 i Karis. Också Tekniset har verkat i byggnaden vid Kanaltorget.

Ägarna till ett bostadshus på Brännbackavägen 89 i Karis har beviljats lov för en ny veranda, den gamla ska rivas. Vid Fiskbäcksviken 16 a i Bromarv får en ny strandbastu byggas.

Vid Bältarsmalmen 38 i Karis får ett skyddstak byggas, vid Haruddsvägen 60 i Ekerö, Pojo får en ny bastubyggnad byggas och vid Kvarngränd 4 i Karis har lov beviljats för en ny ekonomibyggnad.

Vid Dalkarövägen 15 i Ekenäs får ett skjul byggas och vid Vargvändon 35 i Karis får en fritidsbostad förstoras med en ny större glasveranda. Vid Ryttaregatan 23 i Karis får en villa samt en ekonomibyggnad med biltak byggas. Bygglov för ett nytt bostadshus och en bastu har beviljats på en fastighet vid Huskvarnsvägen 86 i Snappertuna. Ett tidigare beviljat bygglov hade gått ut.

Vid Orsholmssvängen 83 b i Ekenäs får en ekonomibyggnad rivas, vid Piparuddsvägen 39 b i Bromarv får ett nytt komposterande utedass anläggas och vid Tiondevägen 8 i Tenala får en ny vedbod byggas.

Mycket nytt i Snappertuna

Vid Rågö strandväg 105 i Snappertuna får en gammal bastu rivas och en ny byggas, medan man vid Sandnäsuddsvägen 79 a i Snappertuna får bygga en ny sidobostad, en ny ekonomibyggnad och en brygga. Vid Stakanäsvägen 464 c i Snappertuna får en ny fritidsbostad, en ny ekonomibyggnad, en ateljé och en carport byggas, samt avloppsvattensystemet förnyas.

Vid Pojoviksgatan 10 i Ekenäs får ett nytt förråd byggas, på Hästö Busö i Ekenäs skärgård har rivningslov beviljats för sex byggnader och på Leksvallsvägen 224 får ett bostadshus byggas till. Vid Skallbölevägen 300 b i Tenala ska avloppsvattensystemet förnyas vid fastighetens strandbastu. Ett flertal tillstånd för förnyande av vattensystem har beviljats utöver just detta.

Vid Västersundsvägen 284 a i Bromarv har tillstånd beviljats för tillbyggnad av fritidshus och vid Granuddsvägen 42 c i Ekenäs får ett skjul byggas.

Mer läsning