Sökte jobb som veterinär, känner sig diskriminerad

Tillsynsveterinärens arbetsuppgifter utgörs till cirka 70 procent av djurskyddstillsyn och förhindrande av djursjukdomar, resten av arbetstiden går till hygieniker- och andra tillsynsuppgifter. Bild: Sofia Westerholm/SPT

En person som sökte men inte fick jobbet som gemensam tillsynsveterinär för Hangö, Raseborg och Ingå ville att beslutet skulle omprövas. Dessutom vill hon ha 30 000 euro i ersättning, eftersom hon känner sig diskriminerad. Sydspetsens miljöhälsonämnd har beslutat att inte gå med på kvinnans krav.

Tjänsten som tillsynsveterinär för Hangö, Raseborg och Ingå kunde sökas fram till den 11 januari. Tre personer sökte jobbet, Taru Toppi valdes – och en person blev gruvligt missnöjd. Kvinnan som inte...