Social- och hälsovårdsreformen: Målet är landskapsval år 2022

Lösning. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ingår i social- och hälsovårdsreformens ministerarbetsgrupp och han säger att en enklare modell med grundlig beredning och vilja att lyssna på kritik ska leda till att vårdreformen drivs igenom. Bild: Statsrådets kansli

Den nya social- och hälsovårdsreformen ska vara enkel att genomföra och samtidigt trygga en likvärdig hälsovård för alla oavsett var man bor. Regeringens förslag överräcks till riksdagen i december.

I december är det tänkt att förslaget till ny lag om social- och hälsovård ska överräckas till riksdagen. Men först ska förslaget gå igenom en utlåtanderunda som börjar den 15 juni och pågår till slut...