Social- och hälsovårdsreformen blir en utmaning: "Svenskan är viktig för oss, den biten måste fungera"

– Svenskan är viktig för oss, den biten måste fungera, säger Arne Nummenmaa, ställföreträdande grundtrygghetsdirektör i Hangö inför den kommande social- och hälsovårdsreformen. Bild: Lina Enlund

Hangö stads utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott om den kommande social- och hälsovårdsreformen togs väl emot.  – Vi försökte hålla oss på en så konkret nivå som möjligt, säger grundtrygghetsdirektören.

En rad kommuner ombads ge ett utlåtande inför den stundande social- och hälsovårdsreformen som torde träda i kraft från och med 2023. Hangös svar lämnades in i början av mars.– Vi utarbetade tillsamma...