Snart sommar året om

Sol, hav och stränder. Hangö har ett klassiskt, starkt varumärke i naturen. Turismchef Marika Pulliainen är glad över att satsningar utanför högsäsong nu börjar bära frukt. Bild: Johanna Lindholm

Turismen i Hangö växer, speciellt utanför högsäsong. Det visar färska siffror baserade på antalet övernattningar i fjol. Men det finns fortfarande saker att utveckla.

– I fjol var det endast juni och december som visade minus jämfört med året innan då man ser på övernattningsstatistiken. Under alla de övriga månaderna har turismen vuxit. Speciellt glädjande är att våren och hösten fått ett uppsving, i april hade vi till exempel en ökning på 84 procent, säger Hangös turismchef Marika Pulliainen.

Enligt Pulliainen finns en ganska enkel förklaring till ökningen:

– Övernattningskapaciteten har delvis ökat, men fortfarande behövs bättre förutsättningar att ta emot grupper och ordna konferenser. Men här finns ju en ljusning i sikte, säger hon och syftar på Regattas planerade hotellutvidgning.

Det är främst arbetsrelaterade gruppresor som ökar, i dag utgör den gruppen 35 procent av övernattningarna. Det är en bra sak, eftersom de här besöken tenderar att koncentreras till månader som april, maj och september.

– Hangö ligger bra till i förhållande till huvudstadsregionen, där de flesta kommer från. Man vill känna att man kommer till ett ställe som andas lugn och kreativitet.

Att juni backar kan tyckas förbryllande, men enligt Pulliainen finns det klara orsaker till trenden:

– Vädret har under många år varit ganska dåligt i juni. Folk vill inte längre semestra i juni, och är de lediga, åker de gärna utomlands. Det här har vi sett redan länge, medan sensommaren och tidiga hösten lockar allt fler besökare.

Evenemang som dragplåster

Juli däremot är en flaskhals.

– Med nuvarande övernattningskapacitet är det helt enkelt svårt att öka omsättningen i juli, konstaterar Pulliainen.

Juli rullar delvis på av egen tyngd, den är semestermånaden framför andra och vädret är i klass för sig. Med tanke på den enskilda turisten spelar också kända evenemang som regattan, tennisveckan, Sea Horse Week och senare i augusti Poker Run, stor betydelse för besöksstatistiken.

– Profilen på besökarna har kanske ändrat lite, speciellt vad gäller regattan, men de stora evenemangen är fortfarande viktiga för Hangö, säger hon.

De senaste åren har Hangö profilerat sig inom miljövänlig turism, och Pulliainen är nöjd över de målsättningar man nått. I fjol tog ett projekt som staden tillsammans med tursimföretagen medverkat i slut, och nu hoppas hon att företagarna fortsätter utveckla miljömedvetenheten så att den syns i verksamheten.

Skäl analysera kundbelåtenhet

Överlag är samarbetet med företagarna viktigt, eftersom det är de som utför det konkreta jobbet och har kontakt med kunderna.

En sak som Pulliainen betonar att tål funderas på, är att några siffror inom kundnöjdhetsenkäten gått ned på vissa punkter. På en skala från 1–5 var besökare i fjol mindre nöjda med till exempel förhållandet mellan pris och kvalitet, övernattningsställen och butiker.

– Det är svårt att med säkerhet säga vad de beror på, då de flesta inte svarar med egna förklaringar, utan endast ger betyg.

Men en orsak kan vara att turismen är starkt säsongbetonad:

– Om man inte arbetar med sitt företag året om, kanske tjänsterna inte utvecklas på samma sätt som de skulle göra om man arbetade med det heltid.

Kostar att satsa

Här kommer vi in på frågan hur näringen skall vara lönsam året om så att folk kan leva på turismen. Det i sin tur leder in på frågan om resurser. I dagens läge har turismen en budget på 160 000 euro. Det är inte tillräckligt om man vill satsa på marknadsföring.

– Politikerna betonar ofta hur viktig turismen är för Hangö, men trots det ligger anslagen långt efter våra konkurrenters anslag. Men jag är ändå glad över att staden stöder utvecklandet av turismen på andra sätt.

Staden har ett eget bolag, Hansea, vars uppgift är att utveckla turismen (se artikeln intill).

Får turismen som näring det erkännande den förtjänar, eller upplevs det ännu som en andra klassens näring?

– Turismen i Hangö omsätter 51 miljoner euro om året. Jag tror att de flesta nog inser hur viktig den är när man lägger fram siffrorna, säger Pulliainen.

Turismen i Hangö

Statistikcentralen publicerar årligen statistik över antalet övernattningar hos företag inom turismbranschen.

Företagen inom turism är skyldiga att rapportera siffror för övernattningar till Statistikcentralen. Det här gäller inte privatpersoner även om de utgör ett växande segment.

Turistbyrån har tagit fram siffror baserade för företagens omsättning. För gästhamnarna och restaurangerna har omsättningen vuxit med 3 procent, inom inkvartering med 2 procent.

Av utländska besök är det Sverige och Asien som står för tillväxten. Bland annat har man börjat samarbeta med en kinesisk researrangör för att locka besökare.

Stop over-besöken, det vill säga korta besök på väg från en destination till en annan, har ökat stadigt.

I Finland är Hangö fortfarande mest känt för havet, solen och stränderna.

Besökarna ger helhetsintrycket av Hangö mycket gott betyg, 4,62 av 5.