Snart slipper breda och höga fordon omvägen in via Ekenäs

Projektchef Mikko Kanniainen från entreprenörsföretaget Ralf Ajalin beskriver den nya passagen vid riksväg 25 i Björknäs som en fil som kommer löpa jämsides med riksvägen under järnvägsbron. Bild: Lina Enlund

En ny passage byggs just nu under järnvägen vid Björknäs i Ekenäs. Den är avsedd för specialtransporter och är ett av flera delprojekt inom ramen för elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan.

I bästa fall kommer höga och breda specialtransporter redan i sommar slippa ta omvägen in via Ekenäs. En ny passage byggs nämligen just nu under järnvägsbron i Björknäs.Passagen ska endast användas av...