Snart jourar veterinären i Tenala

Nya utmaningar. Veterinärerna Heidi Rosengren och Anna Westerlund hör till dem som ska sköta veterinärjouren i Hangö, Raseborg och Ingå de följande två åren. Här med hunden Hatsi. Bild: Mira Strandberg

Sjundeå veterinärer tar över veterinärjouren i Västnyland, även för stora djur. Det hör till undantagen, visar en undersökning av veterinärvården i landet.

Jouren för vård av stora djur dygnet runt och kvällsjouren för smådjur övergår på måndag till Sjundeå veterinärer med stationeringsort i Tenala. För företaget är den största förändringen att man hädanefter är anträffbar även på natten. Daglig jour har företaget haft redan nu mellan klockan 8 och 20.

I praktiken kommer jouren att skötas av sex veterinärer som underleverantörer till Sjundeå veterinärer.

– Det ger oss mera flexibilitet att våra veterinärer sköter jouren som egenföretagare. Då antalet veterinärer som sköter jouren ökar från det nuvarande ger det oss också en backup ifall någon är sjuk, säger företagare Heidi Rosengren vid Sjundeå veterinärer.

Företaget har en klinik i Sjundeå och en i Tenala, och jouren kommer i huvudsak att fungera med Tenala som bas. Ifall klienten vill är det också möjligt att ta emot i Sjundeå. Hembesök till smådjur görs endast i undantagsfall.

– Det är bara om jag upplever att jag kan ge minst lika god service hemma som på kliniken som jag tycker att hembesök är motiverat för små djur som lätt kan flyttas.

Sommaren ökar arbetsmängden

– När det gäller jour måste man förvänta sig allt mellan himmel och jord. Det kan handla om problem i samband med förlossningar, främmande föremål i tarmkanalen, akuta inflammationer, sår eller överkörda djur.

I Västnyland är en stor utmaning säsongsvariationen i fallen. Under vintern är det ganska tyst men ungefär vid påsken, när folk flyttar ut till sina stugor, börjar arbetet så småningom hopa sig också för veterinären.

– När folk flyttar ut till sina stugor från Helsingfors tar de ju sina hundar med sig. Ofta är det hundar som är vana vid hundparken i stan, men livet på landet är något helt annat. Hundarna blir ormbitna, äter alger eller får en metkrok i kinden.

Avtal ger säkerhet

Rosengren har haft veterinärrättigheter sedan 1993 och har arbetat på flera av de orter som jouren nu omfattar: Hangö, Raseborg och Ingå. Både området och klienterna är bekanta för henne.

– Jag vet vad jag ger mig in i. Mitt första jobb var i Ekenäs och mitt andra i Karis, och jag ha bott sex år i Tenala, säger hon.

I sju år har hon haft företaget Sjundeå veterinärer – Veterinären i Tenala, ett företag som vuxit stadigt de senaste åren. Ungefär varje halvår har Rosengren fått anställa antingen en veterinär eller en sköterska. Nu jobbar tre veterinärer på heltid och en på deltid i företaget.

Det tvååriga avtalet ger Heidi Rosengren större svängrum för framtidsplanering.

– Det innebär en lite större säkerhet, främst med tanke på investeringsbeslut. Det är jätteosäkra tider nu och folk kommer till veterinären bara då de absolut måste, vilket märks hos oss.

Mest smådjur som sköts

Siffror från Sydspetsens miljöhälsa, som ansvarar för veterinärvården på området, visar att det främst är andra djur än produktionsdjur som sysselsatt veterinären under jourtid år 2015. I Ekenäs registrerades 104 fall med produktionsdjur och 274 med andra djur, i Ingå var siffran 25 produktionsdjur och 225 andra djur. Karis stod för 62 jourfall som gällde produktionsdjur och 372 som gällde andra djur. De färskaste siffrorna, som gäller tredje kvartalet för år 2016 (alltså juli–september), visar att samma trend håller i sig: majoriteten av jourfallen är andra djur än produktionsdjur.

Kommunal veterinärvård är en tjänst som stipuleras av veterinärvårdslagen. Enligt lagen är kommunen skyldig att ordna med grundläggande veterinärtjänster för nyttodjur under tjänstetid. För andra djur ska tjänsterna ordnas bara ifall de inte annars finns tillgängliga inom kommunen. Dessutom ska kommunen också se till att det finns akut veterinärhjälp dygnet runt för husdjur på kommunens område. Att veterinärvården har lagts på kommunens ansvar beror i grund och botten på djurens välmående.

– Produktionsdjur och smådjur är mer eller mindre likställda i veterinärvårdslagen. Tanken har varit att samhället ska se till att veterinärvårdstjänster är tillgängliga överallt, det är en djurskyddsfråga. Det är också en tjänst som kommuninvånare vill ha, säger sakkunniga Tarja Hartikainen vid Kommunförbundets enhet för miljö- och hälsoskydd.

Nu då det offentliga spartrycket ökar har även veterinärvårdstjänsterna tagits till ny granskning.

– Organisationen av veterinärvården kostar kommunerna mellan 50 och 70 miljoner årligen. Det är hälften av kostnaderna för miljövård, så det är nog ditåt blickarna riktats med tanke på sparåtgärder.

I utredningsman Lauri Tarastis rapport om förnyandet av regionförvaltningen och landskapen var förslaget att ansvaret för veterinärvårdstjänster skulle överföras till de nya landskapen. För att förbereda förnyelsen har jord- och skogsbruksministeriet beställt en utredning av tillgången till och kostnaderna för veterinärvårdstjänster i hela landet. Utredningen görs av Naturresursinstitutet och ska bli klar i slutet av januari.

– Oftast är veterinärtjänsterna för smådjur de som satts ut på entreprenad, men i vissa områden sköts också vården av stora djur av privata aktörer, säger forskningsprofessor Jarkko Niemi, som gjort undersökningen.

Det finska systemet är unikt i Norden när det gäller vilket ansvar kommunerna getts för veterinärvården. Ingen annanstans är kraven lika omfattande.

– Till exempel i Sverige är veterinärvården organiserad på ett sätt som blir mycket förmånligare för kommunerna, säger Tarja Hartikainen.

De privata aktörerna är också betydligt fler i Sverige än i Finland. Hos oss fungerar över 300 privata veterinärer eller veterinärkliniker av olika storlek.

– På vissa områden skulle det fungera att öka på användningen av privata veterinärtjänster men överallt är det inte marknadsekonomiskt lönsamt. Samhället måste finnas med på något sätt för att veterinärvårdstjänster ska vara tillgängliga i hela landet, säger Niemi.

Kommunal veterinärvård

Sydspetsens miljöhälsa ansvarar för veterinärvården i Hangö, Raseborg och Ingå.

Journumret för området är 0600 18090.

Sjundeå sköter veterinärvårdstjänsterna i samarbete med Lojo medan Kyrkslätt har ett samarbetsavtal med Esbo.

Jouren i Lojo nås på (019) 381 292 eller 050 593 0766.

För jouren utanför tjänstetid för djur i Kyrkslätt ansvarar veterinärmedicinska djursjukhuset i Vik, telefonnumret är 0600 97412.