Snart får raseborgarna ängar i stället för gräsmattor

I framtiden får raseborgarna njuta av naturblommor som hjälper livsviktiga pollinerande insekter. Bild: KSF-arkiv/Kristoffer Åberg

Raseborgs stad gör gräsmattor och vägrenar till ängar i Österby, Malmkulla och Kanaltorget i Karis. På det här sättet vill staden gynna den biologiska mångfalden.

I framtiden får invånarna njuta av naturblommor som hjälper livsviktiga pollinerande insekter. Dessutom kommer staden att inventera vissa gamla gräsmattor. Det betyder att gräset inte blir klippt förr...