Snart ett år i Hangös tjänst

Turismsatsning. Förra veckan murades grundstenen för fritidsbostäderna på Fabriksudden. Ett projekt som Strandell ser som viktigt för utvecklandet av turismen. Bild: Johanna Lindholm

Ledarskap Intressanta, aktuella projekt för framåt, men besvär och förändringsmotstånd tär.

Om man skall vara noga, har Denis Strandell varit i tjänst som stadsdirektör i ett halvt år. I praktiken har han dock jobbat som det i nio månader, då han började arbeta i september 2015. Först med projektansvar för utvecklingen av Koverhar hamn och sedan som vikarie för sin företrädare Jouko Mäkinen. På den tiden har han hunnit skapa sig en hyfsat bra bild av vad det innebär att vara stadsdirektör i Finlands sydligaste stad.

– På ett personligt plan har det varit givande. Jag har träffat en massa olika människor och lärt mig nya saker. Mitt förra jobb inom finansbranschen utgjorde en mer homogen miljö, här träffar jag alla slags människor.

Närvarande i stadsbilden

Dagarna har ofta blivit långa, då Strandell vinnlagt sig om att närvara på allt från pensionärsföreningars jubileer till politiska möten kvällstid.

– Visst är det jobbigt att familjen blir lidande, men samtidigt har jag också valt att vara tillgänglig för Hangöborna. Dels vill jag genom min närvaro visa att jag tycker folk gör ett viktigt arbete, dels vill jag lära mig vad som händer i Hangö.

Sysselsättning knäckfråga

Det samma gäller näringslivet. Strandell kan på sin lista bocka av att ha besökt de flesta av stadens stora arbetsgivare.

– Jag vill diskutera med ledningen så att jag förstår vad företagen behöver för att utvecklas och må bra.

Strandell har från början profilerat sig som en förespråkare av näringsliv, företagsamhet och sysselsättning. Den sviktande befolkningsmängden, höga arbetslösheten och låga bildningsgraden och globaliseringens konsekvenser är saker som drabbar Hangö på olika plan.

– Just nu går det i rätt riktning, hamnen har anställt mer folk och det går bra för flertalet industrier. Men samtidigt så blir jobben allt mer specialiserade, vilket ställer krav på den tillgängliga arbetskraften.

Många utmaningar

Strandell ser Hangö geografiska läge som en delorsak till dagens situation.

– Unga måste åka bort för att studera, och sedan finns det kanske inte jobb här som motsvarar deras utbildning. Den tiden då det bara var att stiga in på ett företag och anmäla sitt intresse är också förbi.

Strandell påpekar att Hangö är i en lite speciell sits, då man måste garantera en hög, egen beläggning av jobbtillfällen, till skillnad från kommuner som har nytta av sina närområden:

– Vi kan inte som Sjundeå ha en låg arbetslöshet samtidigt som vi knappt har några egna jobb. Men där är arbetslösheten låg för folk kan pendla till Lojo, Vichtis, Raseborg och huvudstadsregionen, räknar han upp.

Positiva trender

Strandell har fördelen att ha kommit till Hangö där ett flertal betydande projekt är aktuella: datakabeln, solenergi, Koverhar hamns nyetableringar, spaet och fritidsbostäderna på Fabriksudden.

– Jag är glad om jag kan bidra till att de förverkligas och om jag kan tillföra något i processen.

Motstånd frustrerande

Om Strandell skall nämna någon negativ aspekt av sitt arbete, är det att den inbyggda trögheten i den demokratiska processen ibland kan kännas frustrerande. Arbetsbilden och det kommunala ramverket innebär begränsade befogenheter.

– Inom näringslivet kan det handla om timmar för att omsätta en bra idé i handling. Inom det kommunala rör det sig om månader till år, i värsta fall årtionden.

Besvärsrätten utnyttjas för lätt

Fabriksuddens projekt kan statuera exempel på det sistnämnda, vilket leder in på ämnet besvär.

– Tanken bakom besvärsmöjligheten har aldrig varit att använda det som ett tillhygge då man är av annan åsikt, utan som ett medel att korrigera formellt felaktiga beslut på odemokratiska grunder, säger han.

Enligt honom förekom det i hans förra hemkommun Kyrkslätt fyra gånger färre besvär än i Hangö, trots att kommunen är fyra gånger större. Han säger också att han under en radiodebatt med Hangö miljöförenings ordförande Astrid Lindström fick sig berättat, att endast 11 procent av alla besvär som lämnas in i Finland går igenom. Vilket enligt hans logik säger att knappa 90 procent då upptar resurser som kunde användas till viktigare frågor.

– Jag skulle vilja se mer av en anda, där man accepterar de folkvaldas beslut och att lagt kort ligger. Nu har ju staden visserligen fått rätt i de flesta fall av besvär. Men det är lite svårt att känna glädje, då processerna stjäl så mycket tid och energi från tjänstemän, funderar han.

Hangös mörka sida

Här glider vi in på ämnet Hangös mörkersida. Om Hangö utåt sett är känt för sol, hav och sommar, så har staden en skuggsida i form av arbetslöshet, missbruk, ungdomar som faller utanför systemen samt ett segt förändringsmotstånd.

– Ibland tycker jag att folk har svårt att acceptera beslut som fattats på demokratisk väg. Även om man är av avvikande åsikt måste minoriteten acceptera och leva med majoritetsbeslut.

I Hangö har det på senare tid också piskats upp stämningar som kan leda till obehagliga konsekvenser både för den enskilda individen och på ett allmänt plan.

– Man har svårt att acceptera vissa saker, och så uppstår en slags lynchstämning. Men också här måste vi acceptera demokratins gång, säger Strandell, och tar som ett exempel den frustration han personligen kan känna, som i fallet med illdåd som sammanfaller med att polisstationens stängs.

– Även om det gör mig arg att folk som jobbar för att försörja sin familj och andras och skapa något nytt tvingas kasta in handduken på grund av skadegörelse, ser jag det inte som ett alternativ att medborgargarden börjar patrullera och ta hand om gärningsmännen.

Nya tag i höst

Men snart hägrar semester, som till stor del kommer att ägnas åt segling. Efter det fortsätter arbetet med de projekt som nu är på gång. En annan uppgift Strandell ser framemot är att förverkliga stadens informationsstrategi:

– Det är vår informatör Nina Näsänen som håller i trådarna, och den är på målrakan. Bland annat lanserar vi Hangös hemsida, som blir en kanal där vi snabbt kan nå ut med information och ta emot respons av våra invånare.

Han ser också fram emot att börja arbeta med stadens nya kanslichef Lasse Tallqvist. Inom centralförvaltningen kommer man att bland annat se över förvaltningsstadgarna.

– Det är länge sedan de uppdaterats, men det finns också ett behov att anpassa dem till dagens situation.

Mer läsning