Snart avgörs vem som blir ny kyrkoherde i Ingå

Den 28 april ska kyrkofullmäktige i Ingå välja vem som blir församlingens nya kyrkoherde efter Torsten Sandell som sagt upp sig. Sandell har varit tjänstledig sedan 2014 för att arbeta i Turkiet.

Innan april blir maj ska Ingå församlings nya kyrkoherde utses. Den 28 april förrättar kyrkofullmäktige valet. Det är domkapitlet som på förslag av Ingå församlings kyrkofullmäktige har beslutat om indirekt val mellan kandidaterna Freddi Wilén och Tom Sjöblom.

Valet har beretts av Anders Lindström, kontraktsprost i Raseborgs prosteri. Hans uppdrag har varit att lägga en av de två kandidaterna i första förslagsrum.

"Intervjuer avgörande"

Enligt Roger Biström, ordförande för kyrkofullmäktige i Ingå, har den rangordningen skett helt utifrån de cv:n och papper över meriter och erfarenhet som domkapitlet innehar och försett Lindström med.

Innan kyrkofullmäktige gör sitt val ska fullmäktige, på valdagen, ändå intervjua kandidaterna. Och de intervjuerna tror Biström har den avgörande rollen då valet görs.

Är det vanligt att man väljer kyrkoherde på det här viset?

– Nej, det är en rätt ny procedur, ett nytt sätt att välja kyrkoherde, säger Biström.

Måste man göra så här, eller kan man låta församlingsmedlemmarna välja?

– Man kan fortfarande ha direkta val där församlingsmedlemmarna röstar. I efterhand, med tanke på alla turer nu innan valet, skulle det kanske varit klokare att låta församlingsmedlemmarna välja. Det hade de säkert gärna också gjort. Å andra sidan består över hälften av kyrkoherdens jobb av administrativa uppgifter och dem har församlingsmedlemmarna inte så stor insyn i.

"Mycket kvar att ge"

Tom Sjöblom har i drygt två års tid, under Torsten Sandells tjänstledighet, skött herdeskapet som tf. Det arbete han inlett vill han gärna fortsätta, svarar han på frågan om varför han sökte jobbet.

– Jag känner att jag har just kommit i gång och har mycket att ännu ge Ingå.

Profil

Tom Sjöblom

Ålder: 50 år.

Bor: i Hangö.

Familj: fru och två vuxna barn.

Jobbar i dag som tf kyrkoherde i Ingå församling.

Motto: Tro, hopp och kärlek.

Finns det någon del av församlingsarbetet du brinner speciellt mycket för?

– Jag tycker att man som kyrkoherde ska ta hand om helheten. Det man nu borde ta itu med är att titta på grunden. Vi måste tänka om och omorganisera vårt arbete. Jag har en idé om "kyrkan mitt i byn" som går ut på att församlingen är synlig i bybornas vardag.

Ett led i det arbetet kunde vara att ha lunchträffar med prästen.

– Jag tänker att man kunde annonsera om att "här äter prästen lunch i dag, kom med och ät och prata". Den som känner för det kommer.

Vilka utmaningar har Ingå församling?

– Alltid finns det utmaningar, men jag vet inte om Ingå församling har några specifika utmaningar. En utmaning som alla församlingar har är att folk inte är kyrkvana i dag, de är inte bekanta med det vi gör på samma sätt som man var förr, säger Sjöblom.

"Tvåspråkigheten en utmaning"

Freddi Wilén jobbade tidigare som journalist på Yle men sadlade om. Han prästvigdes i januari 2012 och jobbar just nu som tf kaplan i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Profil

Freddi Wilén

Ålder: 47 år.

Bor: på Drumsö i Helsingfors.

Familj: fru och tre barn som är 17, 14 och 10 år.

Jobbar i dag som tf kaplan i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Motto: Ordet roar.

Varför sökte du jobbet i Ingå?

– Jag tycker det är en verkligt intressant församling, inte minst språkligt sett. Jag har fått växa upp i en dynamisk och nyskapande församling och skulle gärna föra vidare av den kunskapen – bygga församling.

Just den språkliga biten ser Wilén som Ingå församlings primära utmaning. Den språkliga fördelningen är ungefär 60 procent med svenska som modersmål, 40 procent med finska.

– Men ungefär 80 procent av inflyttningen är finsk så fördelningen i församlingen kommer att ändra. Och senast då den är 50–50 ligger det i Borgå domkapitels intresse att spjälka upp församlingen i två för annars är risken stor att den uppgår som tvåspråkig församling inom Esbo stift.

Wilén ser också en utmaning i att Ingå församling har en stor egendoms- och fastighetsmassa.

– Jag har funderat på hur man kunde utnyttja den massan och jag anser att man borde avstå från en del och fondera det och på det sättet kunna avlöna till exempel en tredje präst. En finskspråkig präst.

Själv höll han en tvåspråkig gudstjänst i Ingå kyrka den 11 april. Provpredikning vill han inte kalla det, utan rätt och slätt en gudstjänst.

Vad brinner du för i församlingsarbetet?

– Jag vill att gudstjänsten ska rymma alla – halta och lytta, gamla och unga, regnbågsfolk ... alla. Men det vi ska satsa på är barn och unga, ett bra arbete med dem. Andligheten kommer nog för många i en äldre ålder om de har en bra bas från unga år.