Snart är 75 procent av befolkningen över 12 år fullvaccinerad

Finlands mål är att minst 80 procent av befolkningen över 12 år ska coronavaccinera sig. Bild: Jeanette Östman/SPT

Finlands nationella coronaincidens är 139,7. Under föregående 14 dagar var den 107,5.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 502 nya coronafall på torsdagen.

Enligt onsdagens siffror vårdas i nuläget 187 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dessa behöver 36 personer intensivvård.

Finlands incidens, alltså antalet coronafall per 100 000 invånare de senaste två veckorna, är 139,7. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 107,5.

Päijänne- Tavastlands sjukvårdsdistrikt har landets högsta incidens, 248. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 140,2, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 170,6, i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt 134,7, i Vasa sjukvårdsdistrikt 142,1 och på Åland 29,8.

Enligt institutet har 84,5 procent av befolkningen över 12 år fått den första dosen coronavaccin, medan 74,5 procent också har fått sin andra dos. Finlands mål är att minst 80 procent av befolkningen över 12 år ska vaccinera sig.

Sett till hela befolkningen har 74,4 procent fått den första dosen, medan 65,5 procent fått även den andra dosen.