Snappertuna kyrka skannad och dokumenterad

Punktmoln. Det moln av punkter som man få ut genom skanningen och som sedan används för att skapa den tredimensionella modellen ska alltid jämföras med gamla ritningar. Bild: Towe Andersson

Med hjälp av laserskanning och fotogrammetri mättes Snappertuna kyrka upp förra veckan. Arbetet är en del av en intensivkurs vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

En digital tredimensionell modell av Snappertuna kyrka kommer en kurs som ordnades vid YH Novia förra veckan att utmynna i. Dessutom utges en rapport från kursen. Kursen har deltagare från Sverige, Estland och Finland.

– Kursen är en del av ett mångårigt samarbete mellan Novia, Uppsala universitet, Campus Gotland, Estonian Academy of Arts och Estonian Open Air Museum Foundation, säger Towe Andersson från Novias byggmästar- och ingenjörsutbildning i Raseborg.

Hållbart byggnadsarv

Gemenskapen med de andra aktörerna – utöver universitet även representanter från näringslivet runt Östersjön – kallas Sustainable heritage, på svenska hållbart arv.

Och det uttrycket, ett hållbart arv, kokar på ett lättfattligt sätt ner och sammanfattar vad intensivkursen under den gångna veckan delvis handlat om.

– I och med att vi har skapat en digital tredimensionell modell av kyrkan så finns den nu dokumenterad med millimeternoggrannhet.

Denna information är värdefull för gott bevarande av kyrkan och det historiska värde den står för samt för framtida underhåll och eventuella reparationer och förändringsarbeten.

Man vill föra kunskapen om hur man på bästa sätt bevarar gamla byggnader vidare. Man vill också sprida kunskap om hur traditionella byggnadstekniker kan användas i såväl renovering av gamla hus som vid byggande av nya.

Modern teknik

Dokumentationen av korskyrkan i trä från 1680-talet utfördes av studerande från de deltagande universiteten, såväl invändigt som utvändigt.

– Inomhus har vi använt en laserskanner, den första i sitt slag i Finland. Den gör 360 000 mätningar i sekunden och alla skanningar förs sedan samman och blir en färdig tredimensionell modell, förklarar Romi Rancken, vars företag Coastwise har sålt skannings- och fotograferingstjänster åt Novia.

Vartenda objekt – exempelvis altartavlan – som fotats kan mätas med någon millimeters noggrannhet utan att man fysiskt behöver åka till kyrkan.

– De studerande höll på och skannade i två och en halv timme inne i kyrkan och parallellt flög vi med drönare utomhus. De var jätteskickliga, efter en kvarttimmes introduktion kunde de manövrera skannern, säger Romi Rancken.

Utomhus har man fotograferat kyrkan, klocktornet, begravningsplatsen och en del av näromgivningen.

– Den tredimensionella bilden utifrån är baserad på 68 bilder som tagits med hjälp av drönaren, säger Romi Rancken.

Utifrån det material man samlat in ska nu en rapport från kursen skrivas. Rapporter har man också skrivit från tidigare intensivkurser; den förra hölls på Gotland, nästa i Estland.

– Den här rapporten kommer samtidigt att fungera som en manual för hur man skannar byggnader och vilken nytta man kan ha av det. Man kan med hjälp av skanningsmaskinen också ta reda på om ett hus läcker värme eller har fuktskador för den har en inbyggd värmekamera, säger Towe Andersson.

Hon fungerar som spindeln i nätet i för Sustainable heritage och sköter bland annat om att söka finansiering. Projektet som alltså pågått i många år stöds aktivt av Nordiska ministerrådet i form av Nordplus-stipendier, berättar hon.

– Det är en otrolig förmån att Nordplus stöder den här typen av kontakter i Norden.

Mer läsning