Snälla flickor springer inte eller kastar tunga bollar

Våga ta plats Idrottsinstruktör Susanna Malmström menar att flickor kan träna samma saker som pojkar. Bild: Jenny Paajes

Träning passar inte in i många tonårstjejers uppfattning om vad de tillåts eller förväntas göra. Att ta plats är en uppfostringsfråga menar idrottsinstruktör Susanna Malmström som nu vill få flickor att röra på sig.

Flickor i grundskolan rör på sig betydligt mindre än pojkar. Dessutom minskar motionerandet tidigare bland flickor än bland pojkar. Tilläggas kan ännu att motionen i skolan blir allt viktigare för flickor ju äldre de blir, eftersom allt färre rör på sig utanför skoltid. Det visar forskning kring programmet Skolan i rörelse åren 2010–2015 som Forskningscentralen Likes gjort.

Kyrkslätt tar tag i problemet

I Kyrkslätt har idrottstjänsterna registrerat problematiken. Att flickor i årskurserna 7 till 9 riskerar att försoffas, vilket i längden kan leda till övervikt och sjukdomar relaterade till det, vill man hitta en lösning på. Därför har idrottstjänsterna grundat en motionsgrupp avsedd för flickor i just de här årskurserna.

Gruppen träffas i Masaby idrottsarena varje torsdag mellan klockan fyra och fem på eftermiddagen. Målgruppen är som sagt tjejer som inte av en eller annan orsak har någon motionsinriktad fritidsaktivitet. Det kostar ingenting att delta i verksamheten, tröskeln ska vara så låg som möjligt att komma hit och ge träningen en chans berättar idrottsinstruktör Susanna Malmström.

– Man behöver inte kunna någonting för att få vara med. Här tränar alla på egna villkor, vi använder bara den egna kroppen som tyngd. Jag tar inte tid på något av det flickorna gör, utan alla tränar i egen takt. Att jag som håller lektionen själv är ganska ung och kvinna bidrar förhoppningsvis till att gruppen är lätt att närma sig. Att den dessutom är gratis ger också sådana som annars inte skulle ha råd att motionera en möjlighet att röra på sig mer omväxlande.

Kasta bollar

Idén till verksamheten bygger på, förutom att höja motionen, även på att ge de unga tjejerna en bättre självbild.

– Ofta är tonårsflickor så begränsade i sina tankar över vad de kan eller förväntas kunna. Flickor uppfostras fortfarande till att vara snälla och lydiga, i det ingår inte att skrika, springa eller på något annat sätt ta plats. Men här får man skrika, eller öva sig på det om man vill, till exempel då vi kastar tunga bollar i marken med en smäll. Jag uppmanar inte flickor att skrika, men jag ger dem tillstånd till det.

Vidare poängterar Malmström att känslan av att lyckas är viktig för att ge tjejerna självförtroende, som är en förutsättning för att vilja fortsätta träna. En extra kick kan flickorna få om de dessutom lyckas med något konststycke som traditionellt uppfattats som något bara manliga idrottare sportar med.

– Pull ups är ett bra exempel, alltså att häva upp sig själv så att hakan når hävstången. Med olika hjälpredskap kan också tjejer lära sig den manövern.

Malmström demonstrerar hur även en svagare individ kan dra upp sig själv mot stången. Ett tjockt gummiband som är fäst uppe i hävstången sätter hon under träningstossan för att få ett extra lyft, samtidigt som hon stående på en bänk får ett litet extra försprång till skillnad från golvnivån då hon hoppar och drar sig uppåt.

– Det här kan vem som helst lära sig. Småningom kan man slopa gummibandet och till sist också bänken. Tänk vilken fantastisk känsla det är att klara av en pull up helt själv.

Ingen traditionell gympa

Malmström har utöver hävstång och bollar gummidäck, trälådor och en sparkstötting gjord för inomhusbruk som redskap i träningen. Inga direkt traditionella idrottsredskap, vilket just är huvudpoängen.

– Jag vill visa att man kan göra armpress mot en stor låda, att det är tungt att skjuta sparkstötting och att tjejer också kan lyfta stora, tunga föremål som gummidäcket här representerar. Alla redskap går också att hitta hemma i vardagen. Det vi lär oss här går att implementera på det egna hemmet.

Att träna på ett lite otippat sätt är roligt hävdar Malmström. Och glädjen är det allra viktigaste redskapet.

– Om man inte har roligt vill man ju inte träna. Jag hoppas att vi ska få ihop en grupp där vi verkligen kan ha just det, roligt.

Hur hitta tjejerna?

Att få ihop tillräckligt med flickor till gruppen är nu den största utmaningen enligt Malmström. Detta trots att det uppenbarligen borde finnas en kundgrupp.

– Problemet är att det finns sådana flickor som tränat hela livet och de har tränat jätte mycket. Sedan finns det de som aldrig rört på sig och tröskeln för dem att gå med i någon form av motionsverksamhet är hög. Man tycker att man inte kan tillräckligt, att man helt enkelt inte vågar gympa inför någon annan av rädslan för att misslyckas.

Nu försöker idrottstjänsterna hitta tjejer till gruppen genom att göra reklam i skolorna.

– Jag kommer att besöka närskolorna och hålla uppvisningar i vilken typ av träning det är vi sysslar med i gruppen. Sedan har vi en tanke om att skolhälsovårdarna kunde informera elever om detta. Vi jobbar på att komma i gång. Jag är själv väldigt ivrig och tycker att projektet är viktigt.

En bra idé

Åttondeklassarna Jenni Tuomi, Veronica Winqvist och Josefina Gripenberg tycker att det är bra att Kyrkslätt försöker förbättra tonårsflickors motionsvanor.

– Det är sant att pojkar är mer aktiva och sportar mer än flickorna i vår ålder. Pojkarna spelar fotboll och hockey, jag tycker att fler flickor kunde våga spela traditionella pojksporter, säger Tuomi som själv har bland annat golf som sin hobby.

– Det är en uppfostringsfråga. Många vuxna kanske tänker att fotboll och hockey bara är för pojkar, säger Winqvist som är med i en skönskrinningsgrupp.

Hon håller med om att pojkar i samma ålder som hon är mer aktiva än flickorna i klassen.

– Dessutom är de mer högljudda. Själv tycker jag inte att det är viktigt att vi flickor blir högljudda, men vi ska våga testa olika saker.

– Flickor satsar mer på skolan och får bättre betyg än pojkarna, men det är viktigt att också komma bort från skolan ibland och satsa på sådant som är mindre allvarligt, att ha roligt helt enkelt, säger Gripenberg.

Hon tycker om att rida, vilket hon gör en gång i veckan. Hon vill inte börja tävla eftersom det skulle ta för mycket av hennes tid. Enligt Gripenberg är det en balansgång, att hinna röra på sig och att satsa på skolan.

Svårt med balans

Winqvist som tränar fem gånger i veckan säger att många inte är beredda att satsa så mycket på motion i tonåren. Det måste finnas tid för vänner, för telefoner och andra skärmar som hela tiden slukar mer av tonårstjejers tid säger Gripenberg.

– Det är inte ovanligt att i tonåren sluta med någon sport som man påbörjade som barn. Om det blir för många träningsdagar i veckan orkar man inte hänga med, säger Winqvist.

Att hitta någon ny gren i den åldern verkar inte heller vara lätt.

– Man tycker att man är för gammal för att börja något nytt. Dessutom går det inte att hoppa in som nybörjare i ett fotbollslag eller skridskolag, eftersom man då är på samma nivå som de andra.

Winqvist efterlyser fler nybörjargrupper. Det kunde råda bot på problemet med unga tjejer som inte rör på sig tillräckligt.

– Det låter som en bra idé med en grupp för tjejer där man kan prova på olika grenar. Att den dessutom är gratis gör att kanske fler tar tag i saken och vågar börja träna, säger Gripenberg om den nya tjejgruppen i Masaby.

– Det är viktigt att motionera för att din kondition ska hållas bra och för att förstärka dina muskler, säger Tuomi.

För vem: flickor i åk 7–9 från Kyrkslätt.

Var: i Lähitapiola Sport center i området Beast Strong, därav gruppnamnet. Hallen finns i Masaby.

När: gruppen träffas på torsdagar mellan klockan 16 och 17.

Hur: man ska anmäla sig genom Hellewi-programmet på sidan www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi med kurskoden 212.

Mer läsning