Snäcksund ska bli ett levande konstcenter

Välhållet. Villa Snäcksund har renoverats grundligt och stod inflyttningsklar i december. Pro Artibus vd Sabina Westerholm och programkoordinator Åsa Lönnqvist är glada över att kunna koncentrera sin verksamhet till området. Bild: Lina Enlund

Konstnärsresidenset villa Snäcksund har fått ett rejält ansiktslyft. Samtidigt har en mindre konstnärslya inretts på samma gård.

– Vi vill att Snäcksund ska vara en fredad plats för konstnärligt arbete, där konstnärer på ett tryggt sätt kan jobba, diskutera och driva sina egna projekt framåt, säger Åsa Lönnqvist, programkoordinator vid stiftelsen Pro Artibus, som administrerar konstnärsresidenset i Hagen.

Platsen erbjuder numera två konstnärsprogram. Det treåriga konstnärsresidensprogrammet fortsätter som tidigare, med två konstnärer åt gången. För närvarande bor konstnärerna Ida Koitila och Heidi Lampenius i Snäcksund. De har fått flytta in i en villa som totalrenoverats efter att en konditionsgranskning visat på ett omfattande renoveringsbehov.

Inte bara villan har rustats upp både utvändigt och invändigt, också ateljéhuset har fräschats upp. Dessutom har även den lilla röda stugan invid ateljén renoverats. Här ska det i framtiden finnas möjlighet för kortare vistelser för konstnärer, skribenter, kuratorer eller dylikt.

– Vi flyttade vårt kortvariga residensprogram hit till Torpet för att koncentrera vår verksamhet. Tidigare har programmet funnits på flera olika adresser i Ekenäs och vår verksamhet har varit lite splittrad, säger Sabina Westerholm, vd för Pro Artibus.

Kan bjuda in kolleger

Torpet ska få sina invånare dels genom inbjudan, dels genom ansökningar.

– Det ska ge våra residenskonstnärer en möjlighet att bjuda in konstnärskolleger, gallerister, redaktörer eller andra sakkunniga som är relevanta för något projekt de håller på med. Det är då ett stödjande verktyg för konstnärerna, säger Westerholm.

Också stiftelsen Pro Artibus kan bjuda in gästande forskare, kuratorer, konstkritiker eller dylikt för en vistelse i Torpet. I april är det meningen att den första open call-omgången ska utlysas.

– Vi kommer sedan att planera verksamheten för två år framåt, alltså 2018 och 2019 på en gång. Vi har inte förutbestämt längden på vistelserna, eftersom det kan variera enligt behov. Man kan också spjälka upp sin vistelse i flera repriser, säger Lönnqvist.

Barnläger ger liv i sommar

Den fina helheten i Hagen ska i sommar utnyttjas till max, då Pro Artibus populära sommarläger för barn i lågstadieåldern ordnas där.

– Lägren har varit jättepopulära och flera har blivit utan plats, så i sommar satsar vi på två läger, säger Lönnqvist.

Under temat rollspel ska deltagarna tillsammans med bildkonstnärer och pedagoger själva hitta på berättelser och personer i dem, skapa dräkter och spela rollspel.

– Skogen här omkring inbjuder också till fantastiska rollspelsäventyr, säger Lönnqvist.

Hoppas på synergier

Både Westerholm och Lönnqvist hoppas att de nya verksamhetsformerna på området leder till synergieffekter och en mångsidigare verksamhet.

– Det har redan kommit fram idéer på publika tillställningar och pop up-grejer med våra residenskonstnärer, säger Westerholm.

– Vi hoppas kunna möta en publik i alla åldrar och med olika intresseytor genom vårt tvärdisciplinära förhållningssätt, säger Lönnqvist.

De nya samarbetsformerna kan också ge oväntade synergier.

– Det kan ge mycket vida ringar på vattenytan.

Villa Snäcksund uppfördes som värdshus år 1857 av bagarmästare Melchior Mauritz Engberg på mark som arrenderades av staden Ekenäs, på det som då hette Kungsladugården numera kallat Hagen.

1865 övertogs villan av tullförvaltaren Frans von Haartman som anlade en förnäm trädgård. Haartman ägde villan i tio år varefter innehavarna växlade i snabb takt.

En ny blomstringstid inföll år 1919 då drätselkammarordförande Arvid Stenius trätt in som ägare och villan var centrum för stadens sällskapsliv.

År 1950 övergick Villa Snäcksund i Ekenäs stads ägo. Villan användes som bostadshus och här inackorderades även sommarturister.

1988 köptes villan av föreningen Ekenässällskapet och tecknade ett arrendeavtal på 25 år. Med hjälp av statliga medel, bidrag från Svenska kulturfonden, Ekenäs stad och ett renoveringslån sanerades villan grundligt och två moderna konstnärsbostäder inrättades. Sällskapet iståndsatte också den gamla sekelskiftesträdgården.

År 1991 ingick Ekenässällskapet och Svenska kulturfonden ett samarbetsavtal i avsikt att erbjuda finlandssvenska bildkonstnärer möjlighet till bostad och arbetsstipendium på tre år.

2000 såldes Villa Snäcksund till Svenska kulturfonden med ett arrendeavtal på 50 år.

2003 byggdes en ateljébyggnad.