Snäcksund ger arbetsro

Bekanta. Ida Koitila och Heidi Lampenius delade ateljé i Bildkonstakademin för elva år sedan, nu har de sina arbetsrum och bostäder i Villa Snäcksund. Bild: Lina Enlund

Konstnärerna Ida Koitila och Heidi Lampenius delar samma önskan ifråga om sin treåriga vistelse i Villa Snäcksund: Att kunna jobba koncentrerat.

Tystnaden fascinerar Ida Koitila som nyligen flyttat från Berlin till Villa Snäcksund i Hagen i Ekenäs. Snart kommer omgivningen att explodera av fågelljud, men hurudan ljudmiljön då är vet hon ännu inte. Hon har bara besökt Ekenäs och konstnärsresidenset Villa Snäcksund under den mörka årstiden.

Men fågelsång är knappast störande och den grönskande lundnaturen blir sannolikt en lisa för själen för Ida och för den andra residenskonstnären, Heidi Lampenius, som flyttat från hemstaden Helsingfors.

Båda är glada att slippa vardagsjäkt i en storstadsmiljö och de ser fram emot enkelheten i att ta sig från bostaden i Villa Snäcksund till ateljébyggnaden på gården. Det bäddar för koncentrerat jobbande.

Till koncentrationen bidrar också vetskapen om att de kan stanna kvar i tre år. Det ger ett slags lugn.

Förenas igen

Heidi visste inte att Ida, hennes studiekompis från Bildkonstakademin, sökte Snäcksundstipendiet via Pro Artibus som båda samarbetat en del med.

– Jag var osäker in i det sista, säger Ida.

Helt avgörande blev att hennes sambo Patrick Neuhaus, som är tvättäkta berlinare, inte hade något emot att bo och verka i Finland en tid framöver. Han är historiker och förläggare, och har nu börjat gräva djupt i Finlands historia.

Ida deltog tidigare i utställningen Toppenhits på Elverket och då besökte också Patrick Ekenäs och Snäcksund.

Bitar på plats

– I två år delade Ida och jag ateljé i Bildkonstakademin och nu har vi återigen möjligheten att följa varandras arbeten på nära håll, säger Heidi som för egen del tyckte att alla bitar föll på plats.

Heidi ser fram emot samarbetet med Pro Artibus och att ha ateljén intill hemmet. Hela konceptet passade bra in i hennes liv just nu, också med tanke på hennes 3-åriga dotter, som börjat i dagis i Ekenäs och sambon Miikka Vaskola, som också är bildkonstnär och nu söker ateljé på orten.

Heidi som senast var aktuell med en soloutställning på Helsinki Contemporary tog genast den nya ateljén i bruk efter att flyttlasset tömts. Nu förbereder hon en utställning i mars, nämligen i Landskrona konstmuseum i en grupputställning som presenterar finsk samtidskonst.

– Kanske hade det sina fördelar att jag helt enkelt var tvungen att genast sätta i gång.

Målar i flöde

Ett ständigt disciplinerat målande är i och för sig hennes sätt att jobba också utan yttre tvång.

– Det ena övergår i det andra som i ett ständigt flöde, säger hon.

Vi kommer in på ett samtal om hur pauser i arbetet å ena sidan kan fungera som positiv uppladdning, men å andra sidan också som ångestladdade perioder med en känsla av att den skapande ådran snörts ihop, idéerna och inspirationen sinat.

Ida, som på Bildkonstakademin till en början studerade måleri i likhet med Heidi, säger att en orsak att hon övergick till skulptur var att hon hellre jobbar med projekt som är klart avgränsade från varandra. Det måleriska flödet passade inte henne.

Därmed inte sagt att alla målande konstnärer nödvändigtvis har en sådan arbetsmetod. Men en sak står klar: disciplin krävs det hur man än jobbar.

Ofta slitsamt

Det finns många föreställningar om hurudana konstnärer är och hur de arbetar, konstaterar vi. En del av bilderna är romantiserande, andra är fördomsfulla på andra sätt.

Det kan vara slitsamt att leva och försöka klara sig som konstnär. Utöver det konstnärliga arbetet, som naturligtvis i sig kräver en hel del, ska de fungera som sina egna sekreterare, planera, hålla kontakt med gallerier, söka möjligheter, delta i projekt och bygga nätverk.

– I Finland har ändå konsten en bra position, de flesta förhåller sig seriöst och det finns gallerier att ställa ut på, säger Ida.

Hon finner över huvud taget mycket positivt i Finland, som är hennes föräldrars hemland, och alltmera hennes eget.

Född: 1977.

Utbildning: Utexaminerades år 2011 från Bildkonstakademin i Helsingfors.

Arbetar med: Målar storskaliga abstrakta målningar i akryl och bläck med utgångspunkt i naturen, minnet och seendet.

Bor: I Ekenäs, tidigare i Helsingfors.

Utställningar: Bland annat på Galleri Sinne, Galleri Huuto och Helsinki Contemporary.

Ida Koitila

Född: 1983 i Borås, Sverige.

Utbildning: Utexaminerades från Bildkonstakademin 2011.

Arbetar med: Installation och skulptur och använder ofta föremål i sina arbeten.

Bor: I Ekenäs, tidigare i Berlin.

Utställningar: Bland annat på Galleri Sinne och Galleri Bergman i Helsingfors och Finnland-Institut i Berlin.