Snabba ryck då skolnätet utreds

Ett 20-tal på plats. Det finskspråkiga skolnätet i Sjundeå var temat för den invånarkväll som Sjundeå kommun ordnade på torsdag kväll. Kommunen vill slå ihop de två finska skolorna till en. Bild: Johanna Häggblom

– Få ordning på skolorna i Sjundeå, annars flyttar vi bort.Det var idel kritiska föräldrar som mötte upp då kommunen ordnade invånarkväll om det framtida skolnätet.

Bildningsdirektör Jukka Pietinen har all orsak att känna sig pressad. Alla Sjundeås tre skolor har inomhusluftproblem som kräver akuta åtgärder. Att renovera blir dyrt, och kommunen har nu börjat planera ett större bildningscampus i kommuncentrum där också bland annat biblioteket och ungdomsutrymmet Walkers skulle ingå. I samband med det görs en utredning om utrymmesbehovet som ska vara klar i sommar.

Men för att få den klar behövs ytterligare en utredning som ska kartlägga skolnätet, nämligen om man kan slå ihop de finskspråkiga skolorna. Den bereds i mycket rask takt och ska presenteras redan nu i mars.

– Tro mig, ingen av oss vill vara i den här situationen just nu. Vi har stora utmaningar gällande skolorna, men vi gör vårt bästa att hitta en lösning, vädjade Pietinen.

Under det drygt två timmar långa informationsmötet blev det snabbt klart att kommunen och åhörarna hade aningen olika agendor för kvällen. Medan Pietinen ville klargöra för beslutsprocessen kring de olika utredningarna av skolnätet, var föräldrarna främst intresserade vad som händer med Päivärinteen koulu.

Framtiden för den lilla byskolan i norra Sjundeå ser inte ljus ut. Skolhuset har varit stängt sedan 2016 och i den utredning om skolnätet som nu görs kommer skolan att införlivas med Aleksis Kiven koulu.

– Varför frågar ni om våra åsikter då beslutet redan är fattat? Vi föräldrar har från första början sagt att vi vill bevara Päivärinteen koulu och dess skolgemenskap, men ingen har lyssnat på oss, säger föräldern Satu Pekkarinen.

Hur locka fler invånare?

Pietinen var snabb med att påpeka att det här inte är ett möte om enbart om Päivärinne utan om hela skolnätets framtid. Hur många skolelever kommer det att finnas i framtiden? Tidigare på dagen hade han besökt rådgivningen för att få siffror på hur många barn det väntas födas i kommunen i år.

– Vi kan förstås inte veta exakt, men det rör sig om 45 barn. I fjol föddes det 49 barn i kommunen.

Samtidigt flyttar allt fler bort från kommunen, visade ekonomiplaneringschefen Kaisa Okkeri då hon presenterade kommunens ekonomi. Både skolrenoveringarna och den kommande social- och hälsovårdsreformen kommer att sätta press på ekonomin.

– Sjundeå har inte råd att höja skattesatsen mera. Vår är 21,50 procent jämfört med till exempel Grankullas 17.

Mari Lovén, som sitter i föräldraföreningen för Päivärinteen koulu, påpekade att kommunen har ett snedvridet tankesätt.

– Det är inte skattesatser folk tittar på då de väljer hemort. Finns här bra service för barn och friska skolor? Det är det vi ska fokusera på. Nu måste vi få ordning på skolorna.

Tekniska direktören Markus Moisio presenterade nuläget gällande skolorna och renoveringsplanerna, innan diskussionen styrde in på hur skolnätet i kommunen ska se ut i framtiden.

Även här gick agendorna isär. Då kommunen räknar på de nya skolalternativen och dess utsikter har de ett perspektiv på minst 40 år, både vad gäller ekonomi och resursbehov.

För de flesta åhörarna var siktet ändå inställt på nästa höst. Var ska barnen gå i skola? Kommer de utlovade skolbarackerna att vara klara i tid? Ändras klassindelningen om både elever från Aleksis Kiven koulu och Päivärinteen koulu ska husera i samma baracker?

– Kan vi lita på att de är klara i höst? undrar föräldern Petri Eloranta.

Hans dotter lider svårt av inomhusluften vilket fått familjen att överväga en flytt från Sjundeå.

– Barackerna skulle vara klara redan i fjol höst, men det uppstod en massa problem. Nu orkar vi inte vänta länge till.

Bristfällig information

Anu Sauramaa, med barn i Aleksis Kiven koulu, är kritisk till informationsgången.

– Ingen har berättat att barnen från Päivärinne ska flytta till oss redan i höst. Ska klasserna omfördelas på hösten? När utreder ni hur det påverkar barnen?

Pauliina Smolander, rektor för Aleksis Kiven koulu och tillfälligt också för Päivärinteen koulu, försäkrade att all personal och alla elever ska höras om sammanslagningen och att arbetet redan inletts.

– Vi vill inte gå ut med någon info om hur undervisningen är organiserad förrän vi vet mera.

Heikki Leikola (Saml) gjorde ett försök att återställa agendan.

– Nu talar vi om två helt olika saker, dels handlar det om vårt skolnät tiotals år framöver, dels om de kortsiktiga utmaningar vi har just nu. Vi måste skilja de här diskussionerna åt.

Små eller stora enheter

Pia Virta (Gröna) frågade varför man inte kan införliva också svenska skolan i planerna på ett skolcentrum, men det avfärdade Jukka Pietinen med att hänvisa till lagen.

– Just nu tittar vi på att slå ihop de finskspråkiga skolorna. Där finns många fördelar, som att ha parallellklasser vägg i vägg så att lärarna kan få stöd av varandra. Ett större skolcentrum kunde även erbjuda bättre språkutbud.

Åsikterna om mötet går isär efteråt.

– Jag upplevde att de för en gångs skull lyssnade på oss, säger Anu Sauramaa.

– Det klarnade för mig att organiserandet av skolorna och byggnaderna är helt skilda saker. Kunde man bevara Päivärinteen koulus själ genom att låta den skolan vara en temaskola på något sätt, till exempel musikorienterad?

Satu Pekkarinen tycker det är synd att kommunen inte vill bevara småskolornas själ och gemenskap.

– Det finns ett stort värde i byskolor som uppvisar bättre resultat till och med, men det här tar ingen i beaktande. Allt ska bara finnas i stora enheter.

Mari Lovén är skeptisk till möjligheterna att påverka skolornas framtid.

– Kommunen har redan fattat sitt beslut, det här mötet ordnades bara för syns skull. Men nu hoppas jag att vi får ordning på de nya skolmodulerna i höst. Vi har en jätteaktiv grupp föräldrar inom Päivärinne som är beredda att kavla upp ärmarna och börjar gräva gropar om det så skulle behövas. Barnen behöver en plats att vara på och det är inget fel på baracker, det är ju verksamheten innanför väggarna som räknas.

Det finns tre skolor i Sjundeå: Sjundeå svenska skola, Aleksis Kiven koulu och Päivärinteen koulu. Den sistnämnda har varit stängd sedan 2016.

Eleverna från Päivärinteen koulu går i skola i Sjundeå svenska skola, men får i höst egna skolmoduler intill Aleksis Kiven koulus moduler i kommuncentrum.

Kommunfullmäktige i Sjundeå beslöt i december att kommunen ska fortsätta planeringen av nya skolbyggnader så att man utgår från ett skolcampus i centrum av Sjundeå.

Reparationsdugliga delar av de nuvarande skolbyggnaderna ska renoveras och kompletteras med tillräckligt mycket nya byggnader. De äldre delarna av skolorna ska rivas, det gäller både Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola. En renovering av Päivärinteen koulu har inte setts som ett möjligt alternativ, eftersom det inte utreds närmare.

Samtidigt behandlas en möjlig sammanslagning av Aleksis Kiven koulu och Päivärinteen koulu till en skola med klasserna 1–9. Då skulle den finskspråkiga skolundervisningen koncentreras till centrum av Sjundeå. Den utredningen presenteras för bildningsnämnden den 21 mars.