Smartare bygga servicehuset i Sjundeå centrum – men ny ARA-prövning väntar eftersom bygget blir så dyrt

Synergi. Genom att placera det nya serviceboendet i närheten av hälsovårdscentralen hoppas kommunen nå synergier med tanke på personalen och transorter. Bild: Lina Enlund

På måndag ska kommunstyrelsen än en gång försöka fatta det slutliga beslutet om det omtvistade servicehuset. Nu är förslaget att serviceboendet byggs i centrum av Sjundeå – ifall kommunen själv producerar servicen.

Ärendet är indelat i två delar. Först ska styrelsen behandla frågan om vem som ska producera servicen i det nya serviceboendet – en privat serviceproducent eller kommunen själv. Förslaget är, liksom tidigare, att kommunen deltar i projektet med företaget Virkkulankylä, som ska bygga servicehuset, genom att hyra lokaler av Virkkulankylä. Kommunen skulle själv producera servicen i det nya boendet, främst för att försäkra sig om en god vårdkvalitet. Vård i kommunal regi är i regel dyrare än vård som produceras av privata bolag. Kostnaderna för Sjundeås hälsovårdstjänster har ändå hittills varit lägre en genomsnittet i landet, trots att kommunen själv producerat tjänsterna.

Vill flytta serviceboendet

Ifall styrelsen beslutar att kommunen själv ska producera hälsovårdstjänsterna också i framtiden föreslår kommundirektören att servicehuset flyttas till centrum av Sjundeå. I så fall skulle det nya serviceboendet byggas bakom nuvarande Sjundeå svenska skola.

– All skolverksamhet flyttas till den nya skolan vid Aleksis Kiven koulu. Sjundeå svenska skolas tomt kommer att planeras om så att den kan användas för social- och hälsovårdstjänster och inte bara skola, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Delar av Sjundeå svenska skola ska rivas, eftersom de är i så dåligt skick, men de delar som bevaras kan användas för olika former av social- och hälsovårdsservice. Också den nya tandläkarstationen skulle flyttas närmare det nya serviceboendet.

– Området skulle då bli en slags hälsocampus, säger Isotupa.

Om styrelsen däremot inte anser att kommunen själv ska producera social- och hälsovårdstjänsterna kommer Isotupa att ändra sitt förslag så att Virkkulankylä i så fall byggs på Brännmalmen som man redan länge har planerat.

För dyrt att bygga

Virkkulankylä har fått in offerter för bygget av det nya servicehuset - enligt planen på Brännmalmen. Prisnivån på anbuden är högre än beräknat, vilket betyder att det beviljade ARA-stödet inte är tillräckligt. Ifall hela serviceboendet flyttas till en ny plats måste en ny projektplanering och upphandling göras. Virkkulankylä uppskattar att sen nya konkurrensutsättningen kunde startas i juni, och en ny entreprenör väljas i augusti. Därefter kan ARA fatta nytt beslut om finansiering.

För kommunen är det lite förmånligare att bygga serviceboendet i centrum av Sjundeå än på Brännmalmen.

Det andra skedet av projektet, att bygga seniorbostäder med behövlig service i anslutning till serviceboendet, innebär mera fördelar för kommunen, också ekonomiska. Beslut om andra skedet fattas först då serviceboendet är byggt.

Projektet att bygga ett nytt serviceboende och seniorbostäder i Sjundeå har behandlats i kommunen sedan 2012.

Planläggningen har gjort upp en detaljplan för seniorbyn och vård- och omsorgssektorn har behandlat behovet av äldrevård.

Seniorbyn skulle ursprungligen byggas söder om korsningen mellan Sjundeåvägen och Hagavägen, och ett förslag till detaljplan gjordes upp för området. NTM-centralen opponerade sig ändå mot förslaget, på grund av att området klassas som värdefullt kulturlandskap som ska hållas öppet. Kommunen flyttade då seniorbyn till Brännmalmen.

Den nya detaljplanen för seniorbyn godkändes slutligen i kommunfullmäktige i mars 2018.

I september 2018 anlitades en konsult för att utreda på vilket sätt det lönar sig för kommunen att vara med i projektet. I januari beslutade grundtrygghetsnämnden att kommunen ska delta i projektet och själv svara för serviceproduktionen.

Också Virkkulankylä har gjort några helomvändningar. Ursprungligen var det planerat att företaget ska köpa den tilltänkta tomten för servicehuset, men i februari meddelade företaget att de i stället vill hyra tomten. Kommunen beredde ett hyreskontrakt och tekniska nämnden stod i beråd att godkänna det, då företaget ändrade sig igen. Man meddelade nu att man ändå vill köpa tomten – men bara en del.

Mer läsning