Småbåtsavgifterna upprör ännu

Slopa båtavgifterna. Tom Rönnblad säger att man ska häva beslut om de visar sig vara dåliga. Bild: Johanna Lindholm

Införandet av avgifter för småbåtar på Hangös stränder var ett av fjolårets stora samtalsämnen. Nu fortsätter följetongen efter en motion om att ta tillbaka beslutet.

– Den här farsen trädde i kraft i fjol, och resultatet visar att det var ett dåligt beslut.

Det säger Tom Rönnblad (SDP), som på fullmäktigemötet i januari lämnade in en motion att man skulle slopa avgifterna för småbåtar på Hangös stränder.

Det var stadsstyrelsen som år 2016 beslöt att avgifterna införs, trots att tekniska nämnden beslutat att de inte ska införas.

I motionen säger Rönnblad med flera att beslutet tar mera än det ger. Enligt uppgifter som Rönnblad fått fram skulle beslutet ha inbringat staden 4 550 euro. Kostnaderna för att ta systemet i bruk har varit nästa lika höga, cirka 4 000 euro.

Den springande punkten är enligt Rönnblad ändå att systemet inte fungerar och att det belastar personalen på tekniska verket och miljöverket, som redan är belamrade med arbete på grund av minskade resurser.

– Dessutom fungerar det ju inte, man har fört bort båtar som registrerats, som varit förtöjda vid bryggor och så vidare. Inför man ett sådant här system måste det finnas resurser att sköta det, säger Rönnblad.

I motionen framhåller han också att det i princip är omöjligt att övervaka systemet under sommarmånaderna, eftersom personalen då har semester.

Fördelar och nackdelar

Stadens båthamnsförvaltare Thomas Skarpman bekräftar att allt inte gått som på Strömsö det första året.

– I praktiken visade det sig faktiskt vara mer jobb med det praktiska än vi trodde.

Som exempel nämner han proceduren kring att hitta de oregistrerade båtarna, försöka få tag på deras ägare, dela ut uppmaning om att betala avgift, följa upp betalningarna; skicka ut nästan 200 fakturor och i vissa fall slutligen föra bort båtarna. Totalt har man stött på mellan 300–350 oregistrerade båtar.

Han säger att beslutet också resulterat i samtal och frågor från båtägare.

– Det är klart det finns fördelar och nackdelar med allt. Till fördelarna hör att det skapar ett enhetligt system och att alla som har båten på annans mark betalar en avgift. Till nackdelarna hör brist på resurser att upprätthålla systemet.

Vart för ni de båtar vars ägare ni inte hittar?

– Staden har en depå på Östra industriområdet där de förvaras. Båtar som är i gott skick kan säljas på auktion, men de flesta har varit riktiga vrak som inte duger till annat än möjligtvis som blomlåda i trädgården.

Okej med ett motdrag

Initiativet om att registrera båtarna och uppbära en avgift kom ursprungligen som en motion av SFP:s Yrjö Sahlstedt som första undertecknare och nio andra ledamöter år 2014.

Sahlstedt har beskyllts för att vilja förbjuda småbåtar på Hangös stränder, men tanken med motionen var från början att skapa ett enhetligt och rättvist system för alla båtägare. Avgiften var underordnad.

Sahlstedt säger att Rönnblad naturligtvis har sin fulla demokratiska rätt att lämna in en motion om att häva beslutet. Han säger också att en springande punkt i förslaget var att staden skulle anvisa speciella stränder där båtarna kan ligga, men att så ännu inte skett.

– Men jag skall ännu för egen del kolla om siffrorna som nämndes i motionen håller streck.

En viktig fråga för Hangöborna

Även om det inte hör till vanligheter att motioner möts av dylika motdrag, tycker Rönnblad att det är bra att det finns ett sådant verktyg.

– För mig personligen handlar det om att häva dåliga beslut.

I motionen används ganska starka ord som illvilja, avundsjuka och angivarsystem. Är det inte att ta i lite?

– Kanske. Men det visar hur viktig den är för Hangöborna.

Mer läsning