Småbåtsavgifterna slopas

Vann gehör. De flesta fullmäktigeledamöter var inne på Tom Rönnblads linje att båtavgifterna bör dras tillbaka. Bild: Johanna Lindholm

Majoriteten i Hangö fullmäktige vill avskaffa avgiften för båtar. 20 ledamöter röstade för stadsstyrelsens förslag, 11 stödde Yrjö Sahlstedts förslag att fullmäktige inte skulle konstatera Tom Rönnblads motion slutbehandlad.

Som väntat fick behandlingen av Tom Rönnblads (SDP) motion om att slopa småbåtsavgifterna diskussionens vågor att bölja i fullmäktige. Någon storm blev det ändå inte, utan frågan behandlades i saklig ton.

Yrjö Sahlstedt (SFP), som ursprungligen gjorde motionen om att staden skulle anvisa platser på stadens stränder där det var tillåtet att förvara småbåtar, konstaterade att principiellt skiljde sig inte hans och Rönnblads tankar sig så mycket i sak. Sahlstedt sade att avgiften var till för att lätt få tag på båtägarna, vilket krävs för att skapa ett system, men i övrigt var den inte det primära. Han konstaterade efter mötet att det visserligen blev lite velande fram och tillbaka, men tog beslutet med fattning.

Rönnblad var nöjd, men avvisade att han gjort motionen för att knipa lätta politiska poäng:

– Min utgångspunkt har hela tiden varit vad jag anser vara rätt.

I övrigt bjöd diskussionen inte på några större överraskningar. En del, som Rolf Nyström (Obunden) hänvisade till att det är Hangöbornas rätt av hävd och tradition att dra upp sina båtar fritt längs stränderna. Urpo Hyttinen (VF) hade gärna sett ett rättvist regelverk i fråga. Björn Peltonen (SFP) undrade om man inte bara kunde skapa klara regler för var båtar får förvaras, men utan att blanda in avgifter eller kommunala övervakning.

Inom såväl SFP, SDP, Vänstern som Samlingspartiet röstade man olika i frågan, de övriga partierna var enhälligt för slopandet av avgifterna.

De som röstade Ja, röstade för stadsstyrelsens förslag att slopa avgiften.

De som röstade Nej, röstade för Yrjö Sahlstedts förslag att fullmäktige inte skulle konstatera Tom Rönnblads motion slutbehandlad (stöddes av Jaana Pulkkinen).

SFP:

JA: Torbjörn Ekholm, Helena Lesch-Saarinen, Sture Söderholm, Björn Peltonen

NEJ: Britta Idman, Christian Mattson, Yrjö Sahlstedt, Theo Sjöblom, Barbro Wikberg, Johan Wikström

SDP:

JA: Lars Nyberg (Mari Hedbacks suppleant), Ulf Lindström, Jorma Nousiainen, Aila Pääkkö, Marko Reitamaa,Tom Rönnblad

NEJ: Jouko Kavander, Kirsi Nylund, Jaana Pulkkinen

VF:

JA: Taru Näätänen (suppleant för Birgitta Gran), Raili Peni, Hanna Varpalahti

NEJ: Urpo Hyttinen

SAML:

JA: Pirkko Heinänen

NEJ: Jari Karvinen

SANNF:

JA: Pertti Ruuska, Tony Särs

OBUNDNA:

JA: Eeero Koli, Rolf Nyström

DE GRÖNA:

JA: Teemu Köppä

FKP:

JA: Marko Niemi

Mer läsning