Småbarnspedagogiken står inför viktiga beslut

Vi måste ha råd att satsa på och utveckla småbarnspedagogikens pedagogiska verksamhet och kvalitet.