Småbarnspedagoger manifesterar

Personalen inom småbarnspedagogik i Nyland protesterar mot förslagen att ändra lagen om småbarnspedagogik. De ordnar en utmarsch i dag (25 april) och en manifestation framför Riksdagshuset.

Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik är att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet och att stärka personalens pedagogiska kompetens, skriver fackförbundet JHL på sin webbplats. Förbundet menar att målen i sig är bra, men att åtgärderna för att uppnå dem är problematiska. Det största problemet är personalstrukturen, behörighetsvillkoren och personalberäkningarna.

Nu marscherar personalen inom den offentliga och privata småbarnspedagogiken i Nyland ut. I manifestationen deltar medlemmar från JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia.

Enligt JHL är lagpropositionens beräkningar om personalantalet är motstridiga, och lagförslaget ett hot mot lagens grundläggande tanke om att fostran, undervisning och vård utgör en sammanhängande helhet.

Enligt lagpropositionen skulle antalet universitetsutbildade barnträdgårdslärare ökas i daghemmen.

I dag består 60 procent av småbarnspedagogikens personal av barnskötare. Propositionens mål är att barnskötare i fortsättningen utgör endast en tredjedel av personalen.

Enligt lagförslaget ska barnträdgårdslärarnas behörighetskrav begränsas så att endast universitetsutbildade barnträdgårdslärare får sköta uppdraget som barnträdgårdslärare.

Källa: JHL

Mer läsning