Små och medelstora företag vågar inte investera – förväntningarna på konjunkturen har dämpats sedan våren

För närvarande är Finlands ekonomiska tillväxt närmast beroende av den privata konsumtionen, meddelar Företagarna i Finland. Bild: Pixabay

Företagsbarometern för små och medelstora företag påvisar att tillväxten fortsätter men investeringarna släpar efter.

Små och medelstora företag har positiva förväntningar på konjunkturen, men är ändå lägre än tidigare. Det visar Arbets- och näringsministeriets, exportfinansieringsorganet Finnveras och Företagarna i Finlands gemensamma företagsbarometer för små och medelstora företag.

Förmåga att förnya sig

– Många företagare är osäkra och funderar på om de vågar anställa och investera. Därför är det viktigt att regeringen fattar beslut om budgeten som stärker förtroendet för ekonomin och företagsamhet och uppmuntrar till investering. Det är en mycket alvarligt situation om den finländska företagaren inte vågar investera, säger näringsminister Katri Kulmuni (C) i ett pressmeddelande av Arbets- och näringsministeriet.

Enligt barometern gör företagen en mängd tekniska, kunskaps- och affärsrelaterade innovationer som stöder deras framgång.

Arkivbild. Näringsminister Katri Kulmuni säger att det är oroväckande att småföretagarna i Finland inte vågar investera. Bild: Jonatan Sparv/SPT

Närmsta framtiden största utmaningen

Bland företagen uppskattade 27 procent att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna medan 17 procent befarar att de kommer att försämras.

Den största utmaningen för små och medelstora företag är de kortsiktiga investeringarna. Inom alla sektorer förutom industrin blev nettotalet negativt.

– Fortsatt icke-investerande äventyrar de kommande årens tillväxt, säger Mika Kuismanen, chefsekonom vid Företagarna i Finland i pressmeddelandet.

Färre nya arbetsplatser

Barometerns resultat om utvecklingen av antalet anställda är en aning negativare än förväntningarna om den allmänna ekonomiska utvecklingen. De negativa förväntningarna hänger ihop med den långsamma ekonomiska tillväxten.

Det är också oroväckande många företag som inte säger sig sträva efter tillväxt. Dessutom har allt fler småföretag börjat förlita sig på snabblån.

I företagsbarometern deltog 6 000 företagare. Barometern görs två gånger om året.