"Små föreningar borde få ordna gratis"

De nya evenemangsavgifter Hangö stad hoppas införa gillas av tekniska nämnden, men särskilt små föreningar borde befrias från dem.

Som förväntat ledde förslaget om de nya evenemangsavgifterna till livlig diskussion då tekniska nämnden behandlade ärendet i onsdags. Tekniska verket har föreslagit avgifter både för att söka tillstånd och för att ordna evenemang på stadens mark.

– Vi tyckte förslaget var bra i sig, men principerna måste förtydligas, säger Seppo Immonen, ordförande för tekniska nämnden.

Nämnden ansåg att exempelvis små föreningar såsom pensionärsföreningar och andra hobbyföreningar som deltar bland annat på Hangödagarna borde befrias från avgiften, precis som de politiska partierna. Förslaget remitterades därför för en ny behandling.

Flera sätt att befrias

I övrigt var nämnden ändå för avgiften och ansåg även att avgifternas storlek var lämplig. Behandlingsavgiften har föreslagits bli 50 euro per ansökan och hyran för olika områden varierar mellan 30 och 75 euro per dag. Avgifterna ska täcka de kostnader för extra arbetstid, städning och skador som evenemangen orsakar staden.

Seppo Immonen betonar att avgifterna inte är så dramatiska som de kan verka. Dels kan arrangörer som ordnar evenemang tillsammans med staden befrias från avgiften, och dels har många arrangörer redan haft avtal med staden där man gjort upp riktlinjer för vilken part som betalar för vad. För regelbundna evenemang ska arrangörerna även i fortsättningen kunna ingå långvariga avtal med stadsstyrelsen.

Många evenemangsarrangörer har därmed redan betalat någon form av avgift, men de små föreningarna har fått ordna gratis. Så vill tekniska nämnden att det förblir.

Målet med den nya praxisen är att göra tillvägagångssätten tydligare. Avgifterna föreslås börja gälla från och med 2017 men lär nu dröja något då ärendet måste behandlas på nytt.

Mer läsning