Slutspurten hägrar på Fabriksudden

Mycket teknik. Utrustningen och tekniken som krävs för att hålla i gång havsbadet med dess basänger är omfattande. Bild: Christoffer Holm

Byggprojekt Regatta resorts projekt går in i en ny fas. Bakgrundskrafterna och Hotell Regatta stiger fram då Risto Kyhälä lämnar över rodret och majoriteten av aktierna i Hangö havsbad är sålda.

Med ett halvår kvar till öppning börjar de sista pusselbitarna kring nya Hangö havsbad på Fabriksudden falla på plats. Bygget går framåt enligt tidtabell och samtidigt börjar den nya verksamhetsstrukturen ta form.

I maj stod det klart att Hotell Regatta blir operatör för Hangö havsbad som redan bildats som ett eget bolag. I februari 2017 öppnas dörrarna.

– Då blir det havsbadets aktieägare som bestämmer över Hangö havsbads verksamhet, säger Peter Lindholm, delägare och styrelsemedlem i Regatta resorts som då ger över taktpinnen slutgiltigt.

Ny ansvarsfördelning

Redan nu har mycket ändå rört på sig. Tidigare i år övergick ansvaret för fritidsbostäderna på byggföretaget Hartela och nu börjar Hotell Regatta ta större ansvar för slutförandet av havsbadet.

– Vi funderade på att outsourca badet, men så här får vi en transparent struktur. Orsakerna till att Hotell Regatta ska driva havsbadet är att spara på kostnaderna och uppnå synergieffekter, säger Peder Planting, även han delägare och styrelsemedlem i Regatta resorts, samt styrelseordförande i Hotell Regatta.

Hotell Regattas utökade ansvar för havsbadet har på motsvarande sätt minskat Regatta resorts ansvar.

– Nu har hotellet 100 av totalt 450 aktier, och av de 200 privata aktierna för havsbadet är drygt 60 procent sålda, säger Planting.

Största delen av aktierna har därmed nya ägare och ett tiotal är därtill reserverade. Regatta resorts fortsätter att förvalta enbart 150 aktier reserverade för de framtida bostäderna på Drottningberg.

– Men Regatta resorts tar fortsättningsvis ett stort ansvar för aktieteckningen i Hangö havsbad genom att bära ansvar för deras vederlag, säger Lindholm.

I och med förändringen stiger Planting och Lindholm nu fram som ansvarspersoner för de uppgifter som fortfarande ligger på Regatta resorts. Regatta resorts vd Risto Kyhälä har nämligen valt att stiga av som vd då helhetsansvaret skjuts över på andra aktörer.

Anställningar aktuella

Förutom förändringen i organisationen går själva bygget ständigt framåt. Uteserveringen och terrassen på 420 kvadratmeter har tagit form, inomhus installeras den rejäla mängd teknik som behövs för att underhålla bassängerna och utrymmena för olika funktioner börjar snart inredas.

Dessutom börjar de sysselsättande effekterna för det färdiga spaet snart skönjas. Inom kort ska havsbadet söka entreprenörer för de olika behandlingsrummen man planerat.

– Vi söker tre till fyra mångkunniga. Olika kunnande får gärna kombineras. Vi vill ha ett fokus på välbefinnande, med massage och skönhetsvård men också en idrottslig inriktning, säger Planting.

Planting och Lindholm utesluter väldigt lite i havsbadets verksamhet. Besökarna kommer erbjudas regelbundna program men också en mångfald olika aktiviteter. En del ska ingå i inträdet, annat kan utgöra extratjänster.

– Vi kan också dela in bassängen för till exempel motionssimning och vattenaerobic, satsa på rehabilitering eller simutbildning, säger Planting.

Stort servicebehov

Hangö havsbad vill också skapa nya samarbeten, gärna med kommunen, och modifieras enligt behov.

– När vi pratar om spa- och badanläggningar låser sig många vid vissa koncept redan i byggskedet. Det vill vi inte göra. Märker vi något som lockar och något som inte gör det så ändrar vi, säger Planting.

Förutom de externa entreprenörerna ska havsbadet även ha egen personal. Den ska Hotell Regatta börja söka.

– Sedan ska vi inte glömma bort all den fastighetsservice havsbadet och 43 bostäder kommer att kräva, underhåll, städning och annan service, säger Planting.

Drygt 60 procent av de privata aktierna i Hangö havsbad är redan sålda, därtill finns ett tiotal reserveringar. Hotell Regatta äger 100 aktier för att ge sina kunder tillgång till havsbadet.

Mer läsning