Slutsnyltat i hamnen

Båtar som förtöjts olovligt i Norra hamnen om vårarna och höstarna har upplevts som ett problem. Dels har båtar varit i vägen för sjösättning och upptagning, dels har båtar förtöjts regelvidrigt, ofta för en längre tid. Nu ska problemet åtgärdas.

Samhällstekniska nämnden beslutade på sitt senaste möte att införa en avgift på 50 euro per dygn för båtägare som förtöjer sin båt olovligt. Hangö har redan avgift för olovligt förtöjda båtar och där har det fungerat bra.

Skyltar kommer att sättas upp för att informera om avgiften.

Vid Ekenäs gästhamn välkomnar man beslutet. Det behövs en tankeställare, anser företagaren Niklas Björkqvist.

– När man har sjösatt båtar på våren lämnar man dem ofta i gästhamnen. Ibland fungerar det som det ska: Kunden ringer upp och erbjuder sig att betala. Men i många fall lämnas båtarna lite var som helst. Ibland kan det stå kvar båtar som man inte riktigt vet någonting om när säsongen redan är i full gång. Det är också en ansvarsfråga. Vem ska åtgärda saken om två okända båtar står och slår mot varandra i blåsten?

Björkqvist säger att det verkar finnas en tanke om att bryggplats ingår som någon slags samhällelig förmån när man skaffar båt.

– Men inte parkerar man heller sin bil på betalda parkeringsplatser och förväntar sig att det ska vara gratis.

Björkqvist tycker det är okej att båtar som väntar på upptagning eller att köras till sin hemhamn ligger förtöjda i gästhamnen. Men man borde komma överens om det på förhand.

Mer läsning