Slutbråkat kring fasaner i Norrby?

Jaktverksamheten på Norrby gård inleddes i början av 2000-talet och har allt sedan dess varit föremål för tvister. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Företaget som ordnat fasanjakter i Norrby i Snappertuna hade lämnat in besvär till Vasa förvaltningsdomstol mot Raseborgs stads miljö- och byggnadsnämnds beslut från maj 2016. Nu har företaget tagit tillbaka sitt besvär. I ett brev daterat den 28 mars 2017 meddelar företagaren att han drar tillbaka sin klagan.

Osmo Ruoho har som representant för företaget Tmi O. Ruoho tagit tillbaka besvären han lämnade till Vasa förvaltningsdomstol mot det beslut som miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg fattade i maj i fjol.

Nämnden hade bestämt, med hot om 5 000 euros vite, att den jaktverksamhet som företaget bedrev i Norrby i Snappertuna skulle begränsas. Nämnden förbjöd skytte med hagelgevär inom en radie på 400 meter från bostadshus om inte innehavaren eller ägaren uttryckligen godkänt detta.

Tmi O. Ruoho krävde i en skrivelse till Vasa förvaltningsdomstol att nämndens beslut hävs samt att staden skulle betala företagets rättegångskostnader inklusive dröjsmålsräntor.

Ärendet förfaller

I och med att klagan dras tillbaka förfaller ärendet, meddelar förvaltningsdomstolen.

Osmo Ruoho meddelade i fjol att han flyttar verksamheten till annan ort. Innan dess hade fasanjakten varit föremål för polisanmälningar och behandling i diverse rättsliga organ.