SLS publicerar folkloristiskt material på en ny webbplats

Erik Lönnberg och Otto Andersson. Uppteckning av låtar. Foto: Gösta Widbom, 1912/SLS Bild: Gösta Widbom, 1912/SLS

Materialet innehåller bland annat sagor, sägner, folkvisor, folkdans, lekar och spel.

Svenska litteratursällskapet i Finland SLS publicerar materialpublikationen Finlands svenska folkdiktning med 21 volymer av finlandssvensk folkkultur, insamlad kring sekelskiftet 1900.

Det stora materialet blir nu fritt tillgängligt för forskare, musiker och alla intresserade på webbplatsen folkdiktning.sls.fi.

Det går att läsa och ladda ner alla volymer av Finlands svenska folkdiktning och spelmansvolymerna tillgängliggörs i bearbetad form. I databasen finns också information om spelmännen och upptecknarna, och tilläggsmaterial om den finlandssvenska spelmanstraditionen.

Materialet har tidigare getts ut av SLS i bokform 1917–1975.

Mer läsning