Slow Food får 15 000 i tre års tid

Sedan 2013 ordnar Slow Food Västnyland varje år två huvudevenemang, Slow Food Festival på hösten och Vårmarknad på våren. Båda evenemangen ordnas i Fiskars. Bild: Arkiv

Stadsstyrelsen har beslutat att staden ingår ett treårigt samarbetsavtal med föreningen Slow Food Västnyland enligt vilket staden betalar 15 000 euro årligen till föreningen i tre års tid. Föreningen anhöll om ett årligt bidrag på 25 000 euro fram till 2019.

Sedan 2013 ordnar Slow Food Västnyland varje år två huvudevenemang, Slow Food Festival på hösten och Vårmarknad på våren. Båda evenemangen ordnas i Fiskars. Avsikten är att fördjupa samarbetet med aktörerna i såväl bruket som regionen. Föreningen har ett samarbetsavtal med Fiskars bruk och Slow Food Festival ordnas där. Evenemanget lockade närmare 10 000 besökare i oktober 2016. Festivalen ordnas nästa gång den 7-8 oktober. Utöver marknaderna har föreningen uppgjort Närmatsguiden, den första utkom år 2011.

Mindre ettåriga föreningsunderstöd har beviljats Slow Food Västnyland av staden tidigare år, däremot har staden inte haft något flerårigt understödsavtal med föreningen såsom med bland annat de etablerade kulturinstitutionerna Kulturhuset Karelia och Tryckeriteatern.

Eftersom aktörerna är beroende av stöd från olika fonder och stiftelser är det av stor vikt för dem att kunna påvisa att staden stöder dem genom långsiktiga beslut. Ett kommunalt garanterat understöd kan generera mer medel för de aktörer som ansöker om bidrag från exempelvis fonder och stiftelser. För att staden ska kunna gå in för beslut kring ett långsiktigt avtal ska aktörens verksamhet vara etablerad och rikta sig till en mycket bred publik samt fylla en funktion som staden själv inte fyller.

Mer läsning