SLC Raseborg utsedd till Årets lokalavdelning

Johanna Wasström på Broby gård är sekreterare i SLC Raseborg. Bild: Arkiv

SLC vill uppmärksamma aktiv lokal verksamhet och har nu för första gången utsett Årets lokalavdelning. Utmärkelsen gick till två lokalavdelningar, Purmo och Raseborg.

Båda premierades med diplom och ett verksamhetsbidrag på 1 000 euro. Vinnarna presenterades under SLC:s kongress den 26-27 november i Esbo.

– Det betyder mycket, i synnerhet med tanke på att vi är en ny lokalavdelning. Det känns bra att det jobb vi gör uppmärksammas, säger SLC Raseborgs sekreterare Johanna Wasström på Broby gård.

SLC Raseborg lever ett mycket aktivt liv, trots att SLC Raseborg inledde sin verksamhet så sent som vid ingången av 2017, efter sammanslagning av Pojo landsbygdsförening, Karis och Snappertuna lokalavdelningar.

I Raseborg finns numera två lokalavdelningar inom SLC Nyland kvar, då Tenala och Bromarf i sin tur, tillsammans med de lokala lantmannagillena, gick samman i Tenala-Bromarf landsbygdsförening detta år.

Sporrande pris

SLC Raseborg har cirka 380 medlemmar. Till avdelningen som även har 37 stödande medlemmar hör 182 jord- och skogsbrukslägenheter med totalt 6 700 ha åker och 10 600 ha skog.

Avsikten med utmärkelsen är att uppmärksamma lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller lokalt, för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen. Tanken är att belöningen ska sporra till fortsatt gemensam aktivitet som kommer medlemmarna till nytta.

Aktiv förening

SLC Raseborg är en aktiv förening. Förutom de ordinarie mötena ordnar man diskussionskvällar med olika program och medlemsgympa en gång i månaden.

Som intressebevakare och experter är man med i flera olika projekt, bland annat kring Raseborgs å, Svartån och Ingarskila å.

– Vi har ett väldigt aktivt miljöombud, säger Wasström.

Tusen euro extra

Man har också drivit igenom ett eget skyltprojekt för att uppmärksamma den lokala råvaruproduktionen och deltagit i matmarknaden.

– Vi samarbetar mycket med andra, vi har till exempel ett gemensamt vårmöte med Tenala-Bromarf Landsbygdsförening

Planerna för nästa år är ännu öppna.

– Vi kommer att fortsätta i samma takt. Vi fick en massa idéer under SLC:s kongress. Och sedan måste vi hitta på något med de 1 000 euro vi fick i prispengar, säger Johanna Wasström.

Kriterier

Har gjort satsningar på medlemsvård- eller värvning alternativt lyft fram jord- och skogsbruket på ett positivt sätt, stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller främjat hela organisationens syfte eller strategi på lokal nivå.

Mer läsning