Slarviga installationer ledde till läckage på hälsovårdscentralen – flera timmars avbrott i vattendistributionen

Hälsovådscentralen i Sjundeå var utan vatten i flera timmar på lördagen på grund av ett läckage i en värmecentral i källaren.

Mycket vatten läckte ut i källaren till hälsovårdscentralen. Vattnet pumpades bort och felet åtgärdades under dagen. Enligt byggchef Ilmari Viljanen var orsaken till läckan sannolikt bristfälligt utfö...